Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-05

Studentportal samlar information till studenter

I dag lanserar Högskolan i Halmstad en studentportal. Här kan studenter bland annat se sin e-post, sina studieresultat och registrera sig på kurser.

– Tanken med portalen är att göra det enklare för studenterna genom att samla alla webbtjänster under ett och samma tak, säger projektledare Håkan Fasth.

Studentportalen bygger vidare på det studieadministrativa systemet Studentladok, där studenter hittills har kunnat se sina studieresultat. I den nya portalen får de även tillgång till sin e-post, viktiga länkar och aktuella meddelanden från Högskolan.

– Portalen ska byggas ut efterhand och fler webbtjänster ska in i systemet. I höst ska studenter även kunna se sina scheman där och anmäla sig till tentor, säger Håkan Fasth.

Portalen har utvecklats av Lunds datacentral. Högskolan har under våren gjort pilottester med studentgrupper, med goda resultat.

– Vi hoppas att portalen ska underlätta för studenterna. Alla studenter är välkomna att höra av sig med synpunkter, säger Håkan Fasth.

Portalen finns även på engelska.

IDA LÖVSTÅL

Logga in på studentportalen
Du som är student på Högskolan i Halmstad kan logga in på studentportalen med de inloggningsuppgifter som hör till din vanliga datoridentitet. Har du frågor eller synpunkter, e-posta till helpdesk.portal@hh.se. Portalen finns på: http://studentportal.hh.selänk till annan webbplats
Sidan uppdaterad 2011-05-05