Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-01-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-01-19

Sven Åke Hörte prorektor på Högskolan

Högskolestyrelsen har utsett Sven Åke Hörte till vikarierande rektors ställföreträdare – prorektor – på Högskolan i Halmstad fram till dess att en ny rektor har tillträtt. Dock längst till och med den 31 oktober 2011.

I prorektors uppdrag ingår att vara ordförande i kvalitetsrådet och att leda Högskolans profileringsarbete. Sven Åke Hörte är även fortsättningsvis ordförande i fakultetsnämnden.

Romulo Enmark slutade den 1 januari som rektor på Högskolan i Halmstad och vikarierande rektor är Carina Ihlström Eriksson. Styrelsen för Högskolan i Halmstad har tillsatt en kommitté, ledd av ordförande Karin Starrin, som leder arbetet med att rekrytera en ny rektor.

Sven Åke Hörte

Sidan uppdaterad 2011-01-19