Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-12-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-12-22

Unik satsning på barns psykiska hälsa vid Högskolan i Halmstad

Barns psykiska välmående står i fokus i ett nytt, tvärvetenskapligt projekt vid Högskolan i Halmstad. Som en del i projektet arbetar Eva-Lena Einberg, doktorand i omvårdnad, med att ta fram ett webbaserat kamratstöd för leukemidrabbade barn.

– Individer som har gemensamma erfarenheter av något svårt, till exempel allvarlig sjukdom eller tuff behandling, har stort utbyte av att träffas. Man får möjlighet att ge varandra stöd, vilket inte minst minskar stress och negativa tankar. För barn finns det ytterst få organiserade möjligheter att utbyta sådana här förstahandserfarenheter, medan det för vuxna är ganska vanligt med till exempel patientföreningar.

Barnen är medforskare


I snart ett år har Eva-Lena Einberg, sjuksköterska och doktorand vid Sektionen för hälsa och samhälle, arbetat med projektet ”Barns psykiska hälsa” – och specifikt med att ta fram ett webbaserat kamratstöd för leukemidrabbade barn i åldrarna 8 till 12, som en del av projektet. Satsningen är unik, dels för att få studier inom området har gjorts på barn i de här åldrarna, dels för att barnen är medforskare och har en aktiv roll i arbetet med att ta fram stödet.

– Under hösten 2011 har jag arbetat med fokusgrupper, där friska barn på en grundskola har medverkat. I nästa steg kommer jag att gå vidare med leukemidrabbade barn som vårdas vid den onkologiska enheten vid Lunds universitetssjukhus samt vid Hallands Sjukhus Halmstad, som vi samarbetar med.

Eva-Lena Einberg är doktorand i omvårdnad och forskar om barns psykiska välmående. Hon håller bland annat på att att ta fram ett webbaserat kamratstöd för leukemidrabbade barn.

Varje år insjuknar omkring 100 barn i leukemi i Sverige. De är spridda över hela landet och vårdas vid sex olika enheter.

– De är – som tur är – inte särskilt många. Men just därför kan det vara svårt för dem som vill att ta kontakt med varandra. Genom en webbaserad tjänst skulle möjligheterna att utbyta gemensamma erfarenheter bli större, säger Eva-Lena Einberg.

Livskvalitet genom kamratstöd


Flera barn har redan tackat ja till att medverka i projektet och responsen från sjukvårdspersonal och föräldrar har varit uteslutande positiv.

– Jag kommer att träffa barnen i grupper om fyra, där vi pratar, ritar och gör saker ihop vid två tillfällen. Jag vill ta reda på deras tankar, om hur de tycker att en bra kompis ska vara, när en kompis kan vara till hjälp, och hur de använder till exempel nya medier och spel.

Efter att ha sammanställt barnens synpunkter och önskemål kommer ett tvärvetenskapligt team med forskare inom bland annat IT och design att gå igenom underlaget och testa vilka idéer som är realistiskt genomförbara. Därefter kommer man åter att ta hjälp av barnen i arbetet med att ta fram en prototyp med fokus på vad barnen själva vill ha.

– Som vuxen har man ofta en massa förutfattade meningar, en klar idé om hur saker och ting ska se ut. Barn är mer kreativa och spontana och kan därför ha lättare att se andra alternativ. Man måste vara väldigt lyhörd inför dem, tänka ett varv till och inte dra sina egna slutsatser och tolkningar av vad de säger.

Högskolan satsar på forskning om hälsa


Om projektet med de leukemidrabbade barnen faller väl ut är ambitionen att det webbaserade kamratstödet ska kunna användas även i andra sammanhang.

– Vi börjar i liten skala. Men i förlängningen hoppas vi att metoden är applicerbar även på andra grupper, säger Eva-Lena Einberg.

Projektet med det webbaserade kamratstödet ingår i en större, flerårig satsning på barns psykiska hälsa vid Högskolan i Halmstad. Arbetet leds av Jens Nygren, docent i medicinsk vetenskap, och Petra Svedberg, lektor i omvårdnad, båda lärare vid sjuksköterskeutbildningen.

– Det är en strategiskt viktig satsning för Högskolan, inte minst eftersom vi arbetar tvärvetenskapligt och väver ihop hälsa, innovation och IT.  Sammanlagt är vi en grupp på omkring tio forskare och doktorander, berättarJens Nygren.

Fokus ligger på barns psykiska välbefinnande och projektet finansieras av bland annat Vetenskapsrådet och Barncancerfonden.

– Du kan vara fysiskt sjuk men ha god psykisk hälsa. Vi vill arbeta promotivt och lyfta just det psykiska välbefinnandet. Målet är att vara en viktig och relevant part i forskningen om barns psykiska hälsa, säger Jens Nygren.

Text och bild: HANNA JOHANSSON

Projektet i korthet


Barns psykiska hälsa är ett långsiktigt projekt som drivs av Högskolan i Halmstad. Projektet finansieras delvis av Vetenskapsrådet och Barncancerfonden. Satsningen är tvärvetenskaplig och genomförs i ett samarbete mellan ett tiotal forskare och doktorander inom områdena hälsa, innovation och IT.
Sidan uppdaterad 2011-12-22