Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-05-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-05-23

”Utmaningen för dagstidningar är den digitala världen”

– Den stora utmaningen för dagstidningarna är att hitta rätt i den digitala världen, och att kunna göra det tillsammans med sina läsare, konstaterar docent Carina Ihlström Eriksson, när hon sammanfattar det just avslutade forskningsprojektet LoCoMedia, som hon har lett och som har genomförts i samarbete med bland annat sju dagstidningar.  

LoCoMedia är kortnamnet för det tvååriga projektet ”Lokaltidning 2.0 – med engagerade läsare” som i sin tur är det tredje stora forskningsprojekt som Media IT-gruppen vid Högskolan i Halmstad har genomfört i nära samarbete med svenska medieföretag. Det har finansierats av KK-stiftelsen.

Projektet har bestått av tre delar: att använda ”LivingLab” som metodik, att lära mer om så kallat användargenererat innehåll samt erfarenhetsutbyte. Användargenererat innehåll är till exempel texter, bilder och videoklipp som läsare – användare – delar med sig av på nätet.

Carina Ihlström Eriksson, Maria Åkesson, Janne Nilsson, Mikael Hammeltz och Esbjörn Ebbesson från forskargruppen Media IT. Bild: IDA LÖVSTÅL

– Med LivingLab-metodik har vi tillsammans med våra tidningspartner och deras läsare genomfört experiment med användargenererat innehåll. Tidningarna hade antingen en egen idé om ett projekt eller bjöd in sina läsare att föreslå ett miniprojekt kopplat till tidningens webbplats, berättar Carina Ihlström Eriksson, docent i informatik på Högskolan i Halmstad och projektledare för LoCoMedia.

Involvera läsare


Metodiken går i korthet ut på att stödja innovationsprocesser i företag. Genom att involvera olika intressenter tidigt i processen ökar möjligheten att skapa produkter och tjänster som ligger i linje med vad slutkonsumenten vill ha. Forskarna fungerar som moderator eller facilitator, det vill säga hjälper till att driva processen framåt, men bidrar naturligtvis också med kunskap och forskning på området.  

– Här har det handlat om att involvera läsarna i olika experiment i form av tjänster, sajter eller delar av tidningarnas webbsidor. Genom hela processen har de deltagit med idéer, inlägg och förslag till hur experimenten ska utvecklas. De har också deltagit i utvärderingar.

Resultatet av LoCoMedia är sju olika sätt att engagera läsare i innovationsprocesser. Exempelvis har Nerikes Allehanda skapat en sajt för unga arbetssökande, VLT (Västmanlands läns tidning) satsade på stadsdelsbloggar och för Helsingborgs Dagblad blev resultatet en evenemangskalender för ungdomar.

– Vi trodde nog att det skulle vara lättare att få i gång de här lokala projekten, att det skulle finnas självklara idéer om vad man skulle satsa på. Vi trodde till exempel att sport som tema skulle vara något som läsarna efterfrågade, men det var inte alls så. Förmodligen är det behovet redan mättat, sådana sajter finns redan. I ett par fall fick vi göra omstarter flera gånger innan tidningarna och användarna hittade ett bra projekt att jobba med, berättar Carina Ihlström Eriksson.

Världens största enkätundersökning


Den andra delen i projektet har bestått av ett stort antal kartläggningar, intervjuer och enkäter med olika fokus på användargenererat innehåll, både nationellt och internationellt i till exempel Afrika, Mellanöstern och USA.

– Vi har bland annat genomfört en enkätundersökning bland läsare där vi fick nästan 10 000 svar! Vi tror att det är världens största undersökning, vi har i alla fall inte kunnat hitta någon som har haft fler respondenter. Enkäten handlade om vad läsare tycker om användargenererat innehåll. Medarbetare på tidningar har också fått svara på en enkät, fast där frågade vi vad de trodde att deras läsare hade svarat. Det skilde sig en del i uppfattningar.

Den sista delen i LoCoMedia har handlat om kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

– Alla har delat med sig av både lyckade och misslyckade digitala utvecklingsprojekt, inte bara från våra experiment i projektet. Jag tror att detta är det som deltagarna på tidningarna har tyckt har varit den största behållningen. Att få dela med sig av erfarenheter – både bra och dåliga – och få goda exempel och tips på hur man kan göra. Det har varit stor öppenhet och generositet i projektet. Det finns ju ingen direkt konkurrens mellan de olika tidningarna. De vänder sig inte till samma läsare, säger Carina Ihlström Eriksson.

Har producerat en tidning


Också projektredovisningen för LoCoMedia är något annat än man kanske är van vid i forskningssammanhang. Utöver en traditionell rapport har man inom projektet gjort en tidning tillsammans. I den beskrivs projektet, ”smakprov” från enkäten och, naturligtvis, de sju lokala tidningsprojekten.

Sammanfattningsvis kan projektdeltagarna konstatera att det är önskvärt med användargenererat innehåll. Det är alla överens om, men det är svårt att få till det på ett bra sätt, så att läsarna blir nöjda och verkligen använder det, framför allt över tid så att det inte bara blir nyhetens behag.

– Genom LoCoMedia har det blivit tydligt att det finns en svårighet i att skapa interaktiva tjänster som baseras på användargenererat innehåll. Detta är en lärdom i sig. Men projektet har också visat att det går, bara idén är tillräckligt bra och fyller ett behov. För att svenska tidningar ska behålla sin starka position är det ett måste att följa användarna och läsarna ut i den digitala världen. Det måste ske på användarnas villkor. LoCoMedia-experimenten måste fortsätta, säger Gunnar Springfeld, utvecklingschef på mediekoncernen Stampen, som också har deltagit i projektet.

Nära samarbete med svensk dagspress har blivit något av ett signum för Media IT-gruppen på Högskolan i Halmstad. LoCoMedia-projektet är det tredje som forskargruppen gör tillsammans med tidningar och det finns redan idéer för ett fjärde.

– Vi har en ny forskningsidé som handlar om framtidens affärsmodeller för tidningar. I höst ska vi bjuda in intresserade till en workshop för att diskutera upplägget för ett sådant projekt, säger Carina Ihlström Eriksson.

LENA LUNDÉN

Fotnot. De medverkande medieföretagen i LoCoMedia är: Helsingborgs Dagblad Nya Medier AB, GöteborgsPosten Nya AB, Mediabolaget i Halland AB (Hallandsposten och Hallands Nyheter), NAtidningar AB/Promedia (Nerikes Allehanda), Sydsvenskan AB, VLT (Västmanlands läns tidning) samt Västkustmedia AB (Bohuslänningen).

FAKTA MEDIA IT-GRUPPEN


Vid Högskolan i Halmstad finns forskargruppen Media IT som har samarbetat med tidningsindustrin sedan 1999. LoCoMedia är det tredje stora forskningsprojektet som Media IT-gruppen har genomfört i tätt samarbete med svenska medieföretag. Det första var DigiNews, ett europeiskt projekt kring e-papper och framtidens digitala tidning (2004–2006). Sju svenska tidningar och ett par europeiska deltog. I projektet togs bland annat ett antal prototyper av framtidens e-papperstidning fram, och möjliga affärsmodeller diskuterades. Se vidare www.diginews.se.

Det andra projektet, UbiMedia (2006–2008), finansierades av KK-stiftelsen och fokuserade på fram- tidens medietjänster. Nio svenska tidningar deltog. Olika arbetsgrupper med fokus på strategi, läsarbeteende, teknik och design arbetade tillsammans för att skapa en vision av framtiden. Visionen omsattes i tre korta filmer. Se vidare www.ubimedia.se.

Som en del i forskningsprojektet har deltagarna producerat tidningen "LoCoMedia – en tidning om läsarmedverkan i nyhetsmedier".

Sidan uppdaterad 2011-05-23