Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2011-03-03. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2011-03-03

Välbesökt seminarium


Nya skollagen ställer stora krav på förskolan

Nära 300 personer deltog på Högskolans seminarium i går om den nya skollagen ur ett förskoleperspektiv. Intressenterna kom från hela Halland samt från Ängelholm och att intresset är stort är lätt att förstå när man börjar bena i vad den nya lagen innebär för personal, föräldrar och barn inom barnomsorgen.

– Vi hade kunnat ordna ett likadant seminarium till och fyllt den här salen, så stort är intresset, konstaterade Håkan Cajander, utvecklingsledare på RUC, Regionalt utvecklingscentrum vid Högskolan i Halmstad, som tillsammans med Region Halland arrangerade dagens seminarium.

Göran Frisk och Ann-Mari Mäkikangas från Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun höll i informationen, som var mycket omfattande och koncentrerades kring de nyheter i lagen som rör förskolan.  

Ann-Mari Mäkikangas och Göran Frisk arbetar på Barn- och ungdomsförvaltningen i Halmstads kommun, och kan den nya skollagen på sina fem fingrar. "De nya reglerna innebär stora förändringar för förskolan", förklarade de i en fullsatt Malcussal när de i går var inbjudna av RUC för att redogöra för den nya skollagen ur ett förskoleperspektiv.
Bild: IDA LÖVSTÅL

I juni 2010 tog riksdagen beslut om en ny skollag. Den har redan trätt i kraft och ska tillämpas på utbildning från och med den 1 juli i år. Likaså är läroplanerna reviderade och införs successivt de kommande åren i de olika skolformerna.

– Förskolan är nu en egen skolform och de nya reglerna innebär stora förändringar för förskolans verksamhet, berättar Göran Frisk som är verksamhetsutredare på Barn- och ungdomsförvaltningen, BUF.

Tydligt och likvärdigt


På område efter område berättade Göran Frisk och Ann-Mari Mäkikangas om de nya reglerna i skollagen och tankarna bakom dem.

– Huvudsyftet med den nya lagen är att tydliggöra regelverket, att det ska bli rättssäkert och likvärdigt för alla, oavsett var i landet man bor och oavsett om huvudmannen är kommunal eller privat, säger Ann-Mari Mäkikangas, funktionschef på BUF.  

Grundregeln är att samma bestämmelser ska gälla för offentliga och fristående förskolor och skolor.
Barn har rätt till en förskola av sådan kvalitet att de får likvärdiga förutsättningar för utveckling och lärande, slås fast i lagtexten.

Förskolechefens lednings- och samordningsansvar regleras också tydligare i den nya lagen. Den som leder verksamheten på en förskola ska kallas förskolechef, det vanligt förekommande ”föreståndare” gillas inte längre.

Ökade krav på dokumentation


Kraven på dokumentation och systematik ökar. Huvudmannen ska planera, följa upp och utveckla verksamheten i ett systematiskt kvalitetsarbete, heter det liksom att tillsynen förstärks. Både kommunerna och Skolinspektionen har fått utökade sanktionsmöjligheter genom den nya skollagen.

Frågorna är många och exakt hur alla regler ska tillämpas och genomföras är inte klart än, medger Göran Frisk och Ann-Mari Mäkikangas.

– Våra jurister tittar på lagtexten och försöker bena i vilken praxis som ska gälla för de olika delarna. Vi jobbar på för fullt, det är inte lång tid kvar innan lagen ska tillämpas i verksamheten, berättar Ann-Mari Mäkikangas.  

LENA LUNDÉN

RUS:s kommande seminarier våren 2011


Här några exempel på kommande seminarier under våren, en del kortare, en del heldagsseminarier.
  • Vad förbättrar måluppfyllelsen i matematik?
  • Möjligheter och utmaningar i förskolans reviderade läroplan
  • Den nya skollagen med fokus på studie- och yrkesvägledning
  • SMIL(E)-konferens matematik, teknik, naturvetenskap
  • Skollagen - grundskola och gymnasium
  • Entreprenörskap i förskola, grundskola och gymnasiet

Mer information om seminarier samt länk till anmälan.

Regionalt utvecklingscentrum
Regionalt utvecklingscentrum, RUC, vid Högskolan i Halmstad en länk mellan regionens skolor och förskolor, och lärarutbildningen på Högskolan och verkar för att göra aktuell kunskap och forskning på Högskolan tillgänglig för kommuner, skolor och lärare. Det handlar också om att förbättra Högskolans utbildning och forskning genom att ta del av den verksamhet som bedrivs runt om på skolorna, exempelvis frågeställningar, problem och utvecklingsbehov. RUC samarbetar med olika myndigheter och kommuner. Exempel på RUC:s verksamhet är kompetensutveckling och fortbildning i form av kurser, studiedagar, seminarieserier och föreläsningar.
Sidan uppdaterad 2011-03-03