Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-05-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-05-29

100 000 kronor till examensprojektet Vilosten

I lördags delades stipendier på sammanlagt 280 000 kronor ut till utvecklingsingenjörer vid Högskolan i Halmstad. Stina Relfsson och Lovisa Strömsholm belönades med 100 000 kronor för bästa examensprojekt. De har utvecklat en ny tillverkningsmetod för framställning av gravstenar. Andreas Lifmark utsågs till bästa student och fick 25 000 kronor.

Prispengarna kommer från en donation av den bortgångne lektorn Sten Fåhré. Stipendierna delades ut för första gången 2004.

Utöver lördagens stipendieutdelning har också ett nytt allmänt ingenjörspris ur Sten Fåhrés fond delats ut om 25 000 kr till bästa examensarbete på ett av Högskolans ingenjörsprogram.

Priset gick till Isak Ladeborn, Robert Bäckström och Elin Johansson för projektet Smartbeat. Priset delades ut under fredagens examensmässa Utexpo.

Samtliga Fåhréstipendiater 2012:

Bästa examensarbete:

Första pris, 100 000 kr
Projekt: Vilosten
Studenter: Stina Relfsson och Lovisa Strömsholm
Handledare: Jeanette Gullbrand
Motivering: "Genom att våga tänka nytt och annorlunda i en traditionell bransch har projektgruppen tagit fram en produkt med stor marknadspotential. Projektmedlemmarna har stort engagemang, stor arbetskapacitet och många andra egenskaper som förknippas med framgångsrika entreprenörer och detta har bidragit till deras lyckosamma resultat."

Lovisa Strömsholm och Stina Relfsson belönades med 100 000 kronor för bästa examensprojekt.

Andra pris, 50 000 kr
Projekt: ISafe
Studenter: Linnea Severinson och Jessica Andersson
Handledare: Leif Nordin
Motivering: "ISafe handlar om att rädda liv på människor som kommit ut bräcklig is. Produkten ISafe ger med automatik både rättvändande flytkraft och värme till den som hamnar i det iskalla vattnet. ISafe har utvecklats med en aldrig sinande entusiasm och målmedvetenhet samt ett stort antal experiment och tester som lett fram till en produktionsfärdig produkt som kommer att rädda liv."
  
Tredje pris, 20 000 kr
Projekt: wAirdrobe
Studenter: Niklas Brodin och Emelie Gustavsson
Handledare: Gunnar Weber
Moivering: "Studenterna har på ett engagerat och ingenjörsmässigt sätt och med stor energi utvecklat en marknadsfärdig produkt, wAirdrobe, som döljer, förvarar och samtidigt fräschar upp kläder. wAirdrobe tar bort lukt och ger kläderna en fräsch känsla. Kläderna kommer att hålla längre, samtidigt som färre tvättar också betyder sparad energi och mindre utsläpp."
  
Hedersomnämnande och delat fjärde pris (ingen inbördes ordning),
5 000 kr per projekt
Projekt: Ella Matematik
Studenter: Andreas Lifmark och Angelica Johansson
Handledare: Jonas Rundquist
Motivering: "Studenterna har med stor noggrannhet och energi tagit sig an ett mycket komplext projekt. Ella Matematik har blivit en bra plattform för utveckling av kursmaterial som helt ersätter den tryckta matteboken. De har också färdigställt ett undervisningsmaterial för årskurs 4, som erbjuder access för både elever, lärare och föräldrar. Som lärarna i testgruppen som sa: 'Det här vill vi börja använda. När kan vi köpa in det?"

Projekt: Hang n’ GO
Studenter: Dick Lindquist och Per Lunnebjer
Handledare: Leif Nordin
Motivering: "Med målmedvetenhet, stort engagemang och en flödande energi har ett problem för utmattade cyklister med hemlängtan fått en efterlängtad produkt. Hang n’ GO är en cykelhållare för dragkrokar som alltid finns till hands på cykeln. Genom ett stort antal tester med olika lösningar har Hang n’ GO utvecklats till en färdig produkt. Hang n’ GO kommer att hjälpa många trötta cyklister hem – i bil."

Projekt: xBalance
Studenter: Christoffer Lindhe och Anders Klintäng
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: "Ett eget behov, en tanke och en idé som en utmärkt startpunkt för projektet! Söka medel, arbeta metodiskt, tillverka prototyper, testa och utvärdera grundligt, mera arbete, läsa, utveckla mera, studera marknaden. Vilken resa! Ett mycket omfattande och mycket väl genomfört arbete från ide till produkt färdig för marknaden."

Bästa student:

Första pris, 25 000 kr
Andreas Lifmark

Andreas Lifmark utsågs till bästa student och fick 25 000 kronor.

Bästa produktförnyelseprojekt (årskurs 2):

Första pris, 20 000 kr
Projekt: ”Takkupa"
Studenter: Magnus Rudling, Simon Andersson och Marios Giouvanakis
Handledare: Hans-Erik Eldemark. Företag: SEML AB
Motivering: "En utmaning utöver det mesta. Nu gällde det att tänka nytt, arbeta och testa. Gruppen har arbeta innovativt, planerat och metodiskt samt har använt lämpliga metoder och verktyg då det behövts. Projektets resultat, en nyutvecklad takkupa, har idag sålts och installerats i flera exemplar."

Andra pris, 10 000 kr
Projekt "Röjsåg"
Studenter: Anton Kohle, Oskar Kurtii, Peter Mian och Max Nordanåker
Handledare: Jonas Rundquist.
Företag: Husqvarna AB
Motivering: "Studenterna har med stort engagemang löst ett tekniskt avancerat problem på ett innovativt och ingenjörsmässigt sätt. Projektet har en hög teknisk nivå både i teori och praktik. Lösningen som studenterna presenterade mottogs väl av företaget, Husqvarna AB."

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt: "Seatpad"
Studenter: Johanna Wendel, Ulrika Larsson och Robin Persson
Handledare: Leif Nordin.
Företag: Light My Fire AB
Motivering: "Produkten skulle få en facelift men behövde mer en hel makeover. Projektgruppen lyckades med energi, målmedvetenhet och öppna sinnen utveckla produkten som ger Light My Fire möjlighet att leverera en nästan ny produkt med flera olika användningsområden."

Bästa företagsutvecklingsprojekt (årskurs 2):

Första pris, 20 000 kr
Projekt: Gustavsberg
Studenter: Denijel Becevic, Filip Johansson och Victor Kohle
Handledare: Leif Nordin
Företag: Gustavsbergs rörsystem AB
Motivering: "Med energi och fokus har gruppen utvecklat ett komplett webbaserat enkätsystem med möjlighet till uppföljning av ett så kallat Nöjd Kund Index. Därutöver har gruppen utvecklat ett flertal förslag inom olika områden som – vid genomförande - ger Gustavsberg ökad lönsamhet."

Andra pris, 10 000 kr
Projekt: Wabe
Studenter: Simon Andersson, Jonas Halili, Philip Karlsson och Oskar Kurtti
Handledare: Leif Nordin
Företag: Wabe Snickeri och specialinredningar AB
Motivering: "En gedigen systematisk analys i med- och motgångar har lett fram till ett antal förslag på förbättringsområden för Wabe. Inom väl valda områden har gruppen även tagit fram material som är mer eller mindre färdigt att användas. Förslagen kommer med all sannolikhet att göra att Wabes marknad ökar väsentligt."

Tredje pris, 5 000 kr
Projekt: Dekalen
Studenter: Linda Forsmark, Marios Giouvanakis, Kim Knutsson och Robin Persson
Handledare: Nilsola Hessel
Företag: Dekalen AB
Motivering: "Gruppen har gjort en noggrann analys av såväl interna som externa faktorer vilket ger en god grund för kreativa och genomförbara förslag väl ägnade att förbättra företagets möjligheter att tjäna mera pengar."

Elin Johansson, Robert Bäckström och Isak Ladeborn vann det allmänna ingenjörspriset med projektet Smartbeat – en intelligent smartphonehållare som mäter pulsen direkt från armen under träningspasset. Bild: FILIP DAHLQVIST

Allmänna ingenjörspriset

Bästa examensarbete, 25 000 kr
Projekt: Smartbeat
Studenter: Isak Ladeborn, Robert Bäckström och Elin Johansson
Handledare: Hans-Erik Eldemark
Motivering: "Stipendiet går till ett projekt med en tydlig och bra affärsmodell med stor potential. Studenterna har visat prov på entreprenörskap och haft en tydlig vision att det ska leda fram till ett eget företag. I sitt arbete har de självständigt identifierat ett behov på marknaden och arbetat fram en smart teknisk lösning. Arbetet bygger på en gedigen analys av marknaden och andas kommersialiserbarhet."

Bild: CHRISTEL LIND

Utvecklingsingenjörerna Lovisa Strömsholm och  Stina Relfsson som vann första pris för bästa examensprojekt har utvecklat en ny tillverkningsmetod för framställning av gravstenar.
Linnea Severinson och Jessica Andersson kom på andra plats och belönades med 50 000 kronor för projektet ISafe.
Niklas Brodin och Emelie Gustavsson kom på tredje plats och belönades med
20 000 kronor för projektet wAirdrobe.
Sidan uppdaterad 2012-05-29