Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-11-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-11-26

400 000 kronor till idérika studenter

Sparbanksstiftelsen Kronan belönar också i år kreativa studenter som tar fram examensarbeten med stor framtidspotential. I år delar stiftelsen ut sammanlagt 800 000 kronor fördelat på Högskolan i Halmstad (225 000 kronor), Linnéuniversitetet (400 000 kronor) och Blekinge tekniska högskola (175 000 kronor).

– Kronanstiftelsen är imponerad av den kunskap som stipendiaterna och deras arbeten uppvisar och hoppas att de får stor betydelse för vår region, säger Tommy Lindgren, Sparbanksstiftelsen Kronans ordförande.

Bland stipendiaterna från Högskolan i Halmstad i år finns Ellen Lindewall, Maskiningenjörsprogrammet, som belönas med 50 000 för sitt arbete på Tetra Recart som är en del av Tetra Pak. Hon har tagit fram en helt ny arbetsmetodik som har minskat omställningstiden vid volymbyte i förpackningsmaskinerna.

50 000 kronor får även till Gonvel Kako och Johan Karlsson, Mekatronikingenjörsprogrammet, som har hittat ett sätt att lösa problemet med spånsugning i en snickeriverkstad. Genom ett smart system som känner av belastningen på varje enskild maskin sätts respektive fläkt i gång endast när maskinen körs. Detta sparar mycket energi och ger en bättre arbetsmiljö.

Därutöver belönas fem examensarbeten från Högskolan i Halmstad
med 25 000 kronor vardera.

Prisutdelningen ägde rum vid en ceremoni på Högskolan i Halmstad i torsdags där bland andra Högskolans rektor Mikael Alexandersson och HMS Industrial Networks grundare och ordförande Nicolas Hassbjer höll föredrag.

– I dag vill jag tacka er studenter för att ni bidrar till tillväxt och välfärd i samhället. Ni utvecklar er egen självbild och självkänsla samtidigt som ni också bidrar till lärosätets utveckling, sa Högskolan i Halmstads rektor Mikael Alexandersson till stipendiaterna.

Bild: ANNA SÖRENSEN

Inte mindre än 42 studenter från Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet och Blekinge tekniska högskola fick i torsdags dela på sammanlagt 800 000 kronor som Sparbanksstiftelsen Kronan delar ut inom sitt stipendieprogram till kreativa studenter vid de tre lärosätena för examensarbeten med stor framtidspotential.

FAKTA

Sparbanksstiftelsen Kronans stipendiater vid Högskolan i Halmstad 2012

50 000 kronor

  • Ellen Lindewall, maskiningenjör, projekt: tidsoptimering av volymombyggnation
  • Gonvel Kako, Johan Karlsson, mekatronikingenjörer, projekt: industriellt styrsystem

25 000 kronor

  • Hanna J Dreyer och Elisabeth Pettersson, lärarutbildningen, projekt: laborativt material för matematikundervisning
  • Dick Lindqvist och Per Lunnebjer, utvecklingsingenjörer, projekt: Hang 'n' GO
  • Lovisa Strömsholm och Stina Relfson, utvecklingsingenjörer, projekt: Vilosten
  • Linnea Severinsson och Jessica Andersson, utvecklingsingenjörer, projekt: iSafe
  • Christoffer Lindhe och Ander Klintäng, utvecklingsingenjörer, projekt: X-balance

Ellen Lindewall, Maskiningenjörs-programmet, får 50 000 kronor av Sparbanksstiftelsen Kronan för sitt arbete på Tetra Recart, där hon har tagit fram en helt ny arbetsmetodik som har minskat omställningstiden vid volymbyte i förpackningsmaskinerna.

Högskolan i Halmstads rektor Mikael Alexandersson framförde högskolornas tack till Sparbanksstiftelsen Kronan – inte enbart för stipendierna, utan också för det stöd och den uppmuntran som stiftelsen år efter år visar studenterna på de tre lärosätena, Blekinge tekniska högskola, Linnéuniversitetet och Högskolan i Halmstad.

Sidan uppdaterad 2012-11-26