Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-11

70 miljoner kronor till Högskolan i Halmstads forskning för innovation

KK-stiftelsen och näringslivet satsar totalt 70 miljoner kronor på Högskolan i Halmstads forskning under de kommande åren. Satsningen är en del av Högskolans KK-miljö Forskning för innovation där forskningsområdena informationsteknologi, innovationsvetenskap samt hälsa och livsstil prioriteras.

– Högskolan i Halmstad är mycket framgångsrik. Den bidrar på ett mycket påtagligt sätt genom sin forskning och utbildning till Sveriges kunskapsuppbyggnad och konkurrenskraft. Detta är resultatet av en tydlig strategi och en starkt profilerande forskning för industriell utveckling och innovation. Det system för kvalitetssäkring som Högskolan har utvecklat har alltså visat sig vara mycket resultatrikt, säger Madelene Sandström, KK-stiftelsens vd.  

Bidrar till tillväxt och välfärd

KK-stiftelsen satsar sammanlagt 37,2 miljoner kronor. Det innebär att samtliga insatser, totalt nio stycken, som Högskolan i Halmstad har sökt medel för hos KK-stiftelsen nu kan starta som planerat under 2013.

– Detta stärker Högskolans uppdrag och position, såväl i regionen som globalt. Det ger oss handlingskraft att utveckla och stärka lärosätet, och skapa långsiktiga förutsättningar att vara en aktör och aktivt ta oss an samhällets stora utmaningar som vi står inför, för att på så sätt bidra till både tillväxt och välfärd, säger rektor Mikael Alexandersson.


KK-miljös ledningsråd och ledningsgrupp: från vänster Jonas Rundquist, Mike Danilovic, Urban Johnson, Ole Olsson, Magnus Jonsson, Kristina Ziegert, Thorsteinn Rögnvaldsson, Max Lundberg, Antanas Verikas, Pia Ulvenblad, Carina Ihlström Eriksson, Bertil Svensson och Mikael Alexandersson.

Samverkan med många nya företag

Ett av KK-stiftelsens grundkrav är att företag ska delta aktivt i forskningsprojekten, så kallad samproduktion. Sammanlagt satsar näringslivet drygt 32 miljoner kronor under de kommande åren för att delta i forskningsprojekt tillsammans med Högskolan i Halmstad.

– Vi tar nu ett stort steg framåt vad gäller samproduktion. 26 nya samarbetspartner ingår i vårt program denna gång, företag och organisationer av vilka många inte tidigare har varit med, säger Bertil Svensson, programchef för Högskolans KK-miljö Forskning för innovation.


Max Lundberg, koordinator för Högskolans KK-miljö Forskning för innovation, Mikael Alexandersson, rektor, och Bertil Svensson, programchef för Högskolans KK-miljö.


Kvalitetssäkring av projekt

Insatserna, som har genomgått såväl intern som extern granskning både avseende vetenskaplig kvalitet och samproduktionskvalitet, är strategiskt viktiga för att intensifiera utvecklingen av Högskolan till ett forskningsbaserat, innovationsdrivande lärosäte med tydlig profilering. KK-stiftelsens beslut är en bekräftelse på att Högskolan i Halmstad arbetar riktigt och väljer rätt väg.

– Vi har visat att vi har förmågan att leva upp till de krav och förväntningar som KK-stiftelsen ställer på oss. Det i sin tur beror på två saker: dels har vi mycket kvalificerade och skickliga forskare, dels har vi lyckats med vår kvalitetssäkringsprocess för att garantera att forskningsprojekten ska hålla hög kvalitet, säger Mikael Alexandersson.

Text och bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Nio insatser startar 2013

1. Internationell gästprofessor Robert Cartwright, näringslivspartner: Volvo Technology, Etteplan, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, HMS Industrial Networks

2. Internationell gästprofessor: Alexey Vinel, näringslivspartner: AB Volvo

3. Mediebranschens nya ekosystem, näringslivspartner: Aftonbladet, Expressen, Göteborgs-Posten, Helsingborgs Dagblad, Mediabolaget Västkusten, MittMedia, Västerbottens-kuriren.

4. Framgångsrik, skadefri golf, näringslivspartner: Scandinavian University of Sports AB, Halmstad Golf Arena AB, In Motion Intelligence AB.

5. BMI-wind: Innovativ affärsmodell för service- och underhållsfunktioner inom vindkraftsindustrin, näringslivspartner: Gamesa Wind Sweden AB, Kockums AB.

6. IPI-MC: Innovationsprocesser i gränssnittet mellan byggmaterialtillverkning och byggproduktion, näringslivspartner: Celsa Steel Service AB, Lindab AB, Derome AB.

7. Extern rapportering och innovation – betydelsen av information som kommuniceras av revisor vid beslutsfattande i små innovativa företag, näringslivspartner: PWC i Halmstad, E&Y Varberg/Umeå, Varbergs Revisionsbyrå AB samt 3–6 innovativa företag.

8. Företagsforskarskola: EISIGS: Företagsforskarskola i inbyggda och intelligenta system, näringslivspartner: HMS Industrial Networks AB, Free2move AB, SAAB AB, QAMCOM AB, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

9. CHIPS (Children Peer Support) – Kamratstöd för förbättrad psykisk hälsa hos barn, näringslivspartner: Carmona AB

Sidan uppdaterad 2012-12-11