Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-29. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-29

All forskning vid Högskolan utvärderas nästa år i ARC13

Under nästa år kommer all forskning och samproduktion vid Högskolan i Halmstad att utvärderas. Utvärderingen, döpt till ARC13, är sprungen ur KK-miljöprocessen och kommer att göras tillsammans med Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet. KK-stiftelsen är medfinansiär.

Utvärderingen ARC13, ”Assessment of Research and Coproduction 2013”, har det övergripande syftet att utveckla forskningen vid de lärosäten som deltar. KK-stiftelsen bidrar med högst två miljoner kronor till vardera lärosäte, dock högst 50 procent av kostnaden.

– Det är mycket positivt att vi fått denna möjlighet av KK-stiftelsen. I vårt arbete mot ett mer forskningsintensivt lärosäte är det viktigt att få utomstående och oberoende bedömningar av vad vi är bra på i dag och att identifiera vilka områden som har stor potential för framtiden, säger Thorsteinn Rögnvaldsson fakultetsnämndens ordförande och projektledare för Högskolan i Halmstads utvärdering.

Gemensamma utvärderingsinstrument

Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet kommer gemensamt under hösten att utveckla utvärderingsinstrument för bedömning av vetenskaplig kvalitet och samproduktions-/samverkanskvalitet.

– Vi har precis färdigställt uppdragsbeskrivningar för de arbetsgrupper som ska utveckla instrumenten, berättar Thorsteinn Rögnvaldsson.

Självvärderingar ska genomföras

Totalt är det tre arbetsgrupper som ska tillsättas: arbetsgruppen för bibliometri, arbetsgruppen för vetenskaplig kvalitet och arbetsgruppen för samproduktions-/samverkanskvalitet. Parallellt sker arbetet med att dela in Högskolans forskare i forskargrupperingar, i samarbete mellan fakultetsnämnden och forskningsmiljöerna.

För varje forskargruppering ska fakta samlas in och forskarsgrupperingarna ska genomföra självvärderingar. Det är viktigt att forskargrupperingarna motsvarar samplanerande enheter med gemensamma strategiska mål.

Expertbesök

Arbetsgrupperna ska vara klara med utvärderingsinstrumenten i januari. Därefter påbörjas ett intensivt arbete med att samla in faktauppgifter och genomföra forskargrupperingarnas självvärderingar. Därefter kommer paneler med experter att besöka lärosätena för att träffa forskargrupperingarna och genomföra bedömningar.

– Vi är inte helt säkra på att vi klarar det, men det är min förhoppning att vi ska kunna genomföra åtminstone några panelbesök före sommaren 2013, säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Skarpt läge

Regeringen har i den senaste forsknings- och innovationspropositionen föreslagit ett nytt resurstilldelningssystem baserat på så kallad peer review.

– Vår utvärdering ARC13 kommer mycket lägligt i relation till regeringens förslag. Vi får möjlighet att i skarpt läge utsätta oss för en sådan granskning och ska därmed vara väl förberedda när det nya systemet träder i kraft och resursfördelningen blir avhängigt utfallet,  säger Thorsteinn Rögnvaldsson.

Fotnot. Inom kort kommer det att bli möjligt att följa utvecklingen av ARC13 på Högskolans processwebb

Nationell styrgrupp
för ARC13


Högskolan i Halmstad
Thorsteinn Rögnvaldsson
Pernilla Nilsson
Max Lundberg,

Högskolan i Skövde
Noel Holmgren
Lars Niklasson
Anne Persson

Mittuniversitetet
Jonas Harvard,
Hans-Erik Nilsson
Susanna Öhman

KK-stiftelsen
Susanne AnderssonLokal styrgrupp för Högskolan i Halmstad


Mikael Alexandersson, rektor

Carina Ihlström Eriksson, prorektor

Thorsteinn Rögnvaldsson, fakultetsnämndens ordförande

Pernilla Nilsson, lärar-utbildningsnämndens ordförande

Ole Olsson, utbildnings-nämndens ordförande

Inger Johansson, förvaltningschef

Tommy Svensson,
chef för EKS

Bertil Svensson, programchef Forskning för innovation

Arbetsgruppen vetenskap
Henrik Florén, SET
Pernilla Nilsson, LUT
Håkan Pettersson, IDE

Arbetsgruppen sam-produktion/samverkan
Magnus Hållander, IDE
Jens Nygren, HOS
Max Lundberg, EKS

Arbetsgruppen bibliometri Peter Lindgren, bibliotektet


Sidan uppdaterad 2012-10-29