Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-13

Attraktiva lärarutbildningar i fokus för nya sektionschefen på LUT

Attraktiva lärarutbildningar, ökad internationalisering och mer samarbete över sektionsgränserna. Det är några av målen som Cecilia Kjellman ser framför sig som ny sektionschef för Sektionen för lärarutbildning, LUT.

– Jag har längtat efter en utmaning i yrkeslivet, och det här är ett spännande område som jag kan en del om, säger hon.

Redan i april i år tillträdde Cecilia Kjellman som biträdande sektionschef för LUT, ett uppdrag som hon delar med sitt arbete universitetslektor i handikappvetenskap på HOS– sektionen där hon har jobbat sedan 2003.

LUT är en av Högskolans mindre sektioner, och det ser Cecilia Kjellman både för- och nackdelar med.

– Fördelarna är bland annat att studenterna blir synliga i en liten organisation. Men det kan också vara problematiskt. För att få tillräckligt stora grupper måste vi begränsa vårt utbud av ämnen på framför allt ämneslärarprogrammet och vi blir lätt sårbara då vi inte har flera lärare i samma ämne.

– Ett alternativ skulle vara att vi utökade samarbetet med andra lärosäten för att skapa en attraktiv utbildning.

Samarbete internt, regionalt och globalt

Cecilia Kjellman har höga målsättningar kring sitt nya uppdrag. Utöver ett utökat samarbete, både inom regionen – med bland annat skolor – och med andra lärosäten vill hon öka internationaliseringen med fler lärar- och studentutbyten.

– Jag vill även jobba för att samverkan över sektionsgränserna ska bli större. All kompetens finns inte inom en och samma sektion och jag tror att vi skulle ha stor nytta av ett utökat samarbete.

Samma år som Cecilia Kjellman kom till Högskolan i Halmstad disputerade hon och blev doktor i kulturgeografi. Tidigare hade hon varit knuten till Lunds universitet under många år, och det är även i Lund som hon har sin fasta hemvist i dag.

– I samband med att jag börjar jobba som sektionschef kommer jag även att skaffa en övernattningslägenhet i Halmstad, säger hon.

Forskning om funktionshinder

Cecilia Kjellmans avhandling handlade om äldre med intellektuella funktionshinder och unga narkomaner och dessa gruppers möjligheter att klara sig ute i samhället efter avslutad behandling.  

– Nu har jag tillsammans med två andra forskare fått forskningsmedel till ett nytt projekt där vi ska följa yngre människor med intellektuella funktionshinder och hur de tillsammans bildar grupper för att göra sina röster hörda i samhället så kallade självorganiserade verksamheter. Detta kommer jag att göra parallellt med arbetet som sektionschef.

Under de senaste sex åren har Cecilia Kjellman även ingått i en forskningsgrupp med deltagare från fem länder och som handlar om barn och unga med utåtagerat beteende och hur de bland annat hanteras inom socialförvaltningen och skola.

– Inom ramen för den här forskningen hade vi även forskningsscirklar där bland annat polis, skola och nattvandrare ingick. Fokus låg på hur vi ska ta hand om de här ungdomarna och projektet är nu i sin slutfas.

Lösningsinriktad ledare

Cecilia Kjellman beskriver sig själv som lite av en problemlösare som så fort hon får ett problem presenterat för sig genast försöker hitta olika lösningar.

– Jag tycker att det är himla kul att jobba med människor och personalfrågor, att vara med och skapa ett gott arbetsklimat. Jag är väl medveten om att mina beslut inte alltid kommer att uppskattas av alla, men mitt mål är att alla åtminstone ska veta varför olika beslut tas. Det är min uppgift att tydliggöra det. Det första jag tänker göra som sektionschef är att starta en kartläggning och dialog med mina medarbetare för att identifiera hur de ser på lärarutbildningens möjligheter och problem i framtiden, på så sätt hoppas jag få en god karta att följa i det kommande arbetet med att utveckla lärarutbildningen.

– Sedan längtar jag efter att bli en viktig kugge i ett maskineri, att kunna göra skillnad. Lärarutbildningarna på Högskolan har gott rykte sedan tidigare, min roll blir att förvalta det ryktet.

HANNA JOHANSSON

Fotnot. Läs om de andra nya sektionscheferna: Catrine Brödje (humaniora); Magnus Hållander (informationsvetenskap, data- och elektroteknik) och Henrik Barth (ekonomi och teknik).

Fakta
CECILIA KJELLMAN

Ålder: 53 år.
Yrke: doktor i kulturgeografi. Tillträder som sektionschef för Sektionen för lärarutbildning, LUT, den 1 januari 2013.
Bor: Lund.
Familj: man, tre vuxna barn och första barnbarnet på gång. Fritidsintressen: ”Jag älskar att resa och är en riktig kartnörd – jag har en stor samling hemma. Senaste resan var i jobbet och den gick till Krakow. Nästa inplanerade resa går till Holland – också den med jobbet.”

Cecilia Kjellman är doktor i kulturgeografi och tillträder som sektionschef för lärarutbildningen vid årsskiftet. Hon vill då inleda ett arbete med att identifiera möjligheter och problem för att utveckla lärarutbildningen 
Bild: ANDERS PETERSSON

Sidan uppdaterad 2012-12-13