Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-06-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-04

Bästa lärare, student och uppsats utsågs bland ekonomprogrammen

Vid fredagens avslutning för Högskolans ekonomprogram utsågs under en ceremoni årets student och årets lärare. Vid Affärssystemprogrammen utsågs årets uppsats.

Årets student


Johan Persson, Valfritt ekonomiskt program.
Motivering: ”Johan Persson prisas för goda studieprestationer med mycket höga betyg under sin utbildning.”
Prisutdelare: Henrik Barth, verksamhetsansvarig för Högskolans ekonomprogram.
Stämningen var på topp när Högskolans ekonomprogram hade avslutning i fredags. Förutom mingel och tal utsågs årets student och årets lärare vid ekonomprogrammen. Dessutom utsågs årets uppsats vid Affärssystemprogrammen.

Årets lärare


Jan-Olof Müller, universitetsadjunkt i redovisning/finansiering.
Motivering: "Årets lärare är inte bara en person med ett genuint intresse av att studenterna tillgodogör sig kunskapen som personen förmedlar. Enligt studenterna har denna person även en hög grad av personligt engagemang, är inspirerande, brinner för sitt ämne och visar respekt gentemot studenterna."
Prisutdelare: Sandra Karlsson, ordförande utbildningsutskottet Eurekha.

Årets uppsats vid Affärssystemprogrammen


”Användningen av automatiska kontroller i svenska företag
– att använda sig av automatiska kontroller för att utveckla riskhanteringen.”
Studenter: Kajsa Jansson, Anton Runesson och Mathias Sunnegård.
Handledare: Arne Söderbom.
Examinator: Jan-Olof Müller.
Motivering: "En mycket ambitiös och välstrukturerad uppsats som tar upp ett problemområde som blir allt viktigare allteftersom komplexiteten och kraven blir större på de affärssystem som används idag. Författarna har utifrån en intresseväckande inledning och en tydlig problemformulering studerat problemområdet på ett mycket ingående och strukturerat sätt. En väldisponerad referensram som används väl i uppsatsens alla delar visar att studenterna har en mycket god ämneskunskap inom området. Arbetets empiriska studie med representanter från olika intressegruppen är väl genomförd med djup och visar på förståelse från författarna. Arbetets analys följer väl arbetets röda tråd och lyfter fram en jämförelse mellan litteratur och empirisk studie på ett strukturerat och överskådligt sätt. Författarna summerar sedan sina slutsatser och studiens bidrag till ny kunskap inom ämnesområdet automatiska kontroller på ett förtroendegivande sätt."
Prisutdelare: Jonas Hammarberg, Infocube, vice president och creative director.
Kajsa Jansson, Anton Runesson och Mathias Sunnegård, Affärssystemprogrammet, prisades för bästa uppsats. Prisutdelare var Jonas Hammarberg, Infocube, vice president och creative director.

Bild: LINDA LUNDELL

Johan Persson, Valfritt ekonomiskt program, utsågs till årets student.
Jan-Olof Müller, universitetsadjunkt i redovisning/finansiering, blev utsedd till årets lärare.
Gunnar Weber, universitetslektor i maskinteknik, underhöll publiken vid ekonomprogrammens avslutning.
Sidan uppdaterad 2012-06-04