Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-06-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-25

"Detta bryter mot alla existerande regler"

Högskolan i Halmstad har fått en ny doktor. Ingemar Wictor blev med sin avhandling ”Born Globals – Rapid International Growth in New Ventures” godkänd vid sin disputation och kan nu anta titeln ekonomie doktor.
– Det har varit en tuff period rent tidsmässigt, säger Ingemar Wictor.

Vi är här för att prata om den 246 sidor tjocka avhandling som Ingemar Wictor ägnat större delen av sin doktorandtid och forskning åt att framställa. När vi talar med honom är det inte svårt att förstå att ämnet ”born globals” – företag som startas för den internationella marknaden – är något som ligger honom varmt om hjärtat.

– Jag är i grunden praktiker och har förflutet inom näringslivet. Där har jag arbetat brett utifrån ekonomichefs- och business controllerrollen. Jag utbildade mig först till marknadsförare, men hamnade inom ekonomi och kompletterade därför med studier i redovisning och finansiering. Mina erfarenheter från att ha arbetat i ledningsgrupper har varit till stor nytta i min forskning och i mina studier, säger Ingemar Wictor.

”Det handlar om att våga”


”Born globals” handlar kortfattat om skillnaderna mellan internationellt satsande företag och företag som endast är aktiva på den svenska marknaden. Ingemar Wictor menar att svenska företag – med internationella förutsättningar – som inte vågar ta steget ut på världsmarknaden riskerar att stagnera. Han har i sin forskning försökt att beskriva och förklara hur olika faktorer påverkar den snabba internationella tillväxten i born global-företag.

– För nystartade företag handlar det i första hand om att våga, och att ha ett lite annorlunda organisationstänkande. Ska man jobba internationellt krävs i dag en annan typ av organisation, vilket ställer helt andra krav bland annat när man rekryterar sin personal. Många företag med stabil produktion tycker därför att det är ”tryggare” att hålla sig inom Sverige. För en del företag är det också rätt lösning.

Problem uppstår


I sin avhandling beskriver Ingemar Wictor de problem som ett svenskt företag kan ställas inför när man försöker ta sig in på den internationella marknaden. Språk, kultur, utbildning och andra länders struktur är några av de hinder som Ingemar Wictor tar upp.

– Det krävs ett nytänkande inom företagsledningen. Man måste rekrytera personal efter ändamålet, våga rekrytera starka självgående människor med entreprenörsanda som kan driva företaget framåt internationellt. Där är givetvis språkkunskaper ett viktigt inslag, säger Ingemar Wictor.

Är det där det brister i dag menar du?
– Ja, många företag satsar först i Sverige. Sedan går man vidare till de nordiska länderna innan man går vidare till Tyskland och Frankrike. Sedan stannar det. I det läget är det svårt att ändra sin organisation för att ta steget ut i världen. Det måste göras direkt. Denna modell är djupt rotad i den svenska företagskulturen. Därför bryter ”born globals” mot alla existerande regler.

”Reborn”-företag


Men det är inte för sent för ett redan etablerat företag att satsa internationellt. Konceptet för dessa företag har Ingemar Wictor i sin avhandling valt att kalla ”reborn”-företag. En omställning som han menar kanske är den svåraste för ett företag att genomföra. För ett äldre företag kan omställningen till den internationella marknaden vara dramatisk. Ofta krävs det en helt ny ledning och att den i sin tur vågar ändra om i organisationen. Nya strukturer och nyrekrytering är snarare regel än undantag.

– Företag med några år på nacken riskerar i flera fall att stagnera. Om vi ska skapa arbetstillfällen i Sverige krävs det att svenska företag håller sig uppåtgående på tillväxtkurvan – tyvärr ser det inte alltid ut så i dag. En del stannar upp av olika anledningar, menar Ingemar Wictor.

Hur kommer din vardag att se ut som ekonomie doktor?
– Det blir ingen större skillnad förutom att jag nu känner mig mer behörig i min tjänst här på Högskolan. Det har varit en tuff period rent tidsmässigt, att bedriva forskning och undervisning parallellt. Jag hoppas det blir lite lugnare även på den fronten nu, säger Ingemar Wictor.

Text och bild: CHRISTER PERSSON

Fotnot. Ingemar Wictors avhandling lades fram vid Internationella handelshögskolan i Jönköping men forskningsarbetet har i huvudsak bedrivits vid Högskolan i Halmstad. Huvudhandledare har professor Svante Andersson, Högskolan i Halmstad, varit och biträdande handledare professor Tomas Müllern, Internationella handelshögskolan i Jönköping.

Ingemar Wictor hoppas att svenska företag inom en snar framtid ska kunna ta del av hans forskning om ”born globals” som hans avhandling handlar om.
Sidan uppdaterad 2012-06-25