Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-09-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-09-19

Drygt tio extra miljoner till Högskolan i Halmstad

I morgon överlämnar regeringen budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. Anslaget för grundutbildningen för Högskolan i Halmstad blir 10,7 miljoner kronor större än vad som tidigare har aviserats. Det framgår av en promemoria från departementet i dag.

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen att anslaget för grundutbildningen för Högskolan i Halmstad för nästa år blir 10,7 miljoner kronor större än vad som tidigare har aviserats. I den förra budgetpropositionen beräknade regeringen att anslaget för lärosätet skulle minska med 8,3 miljoner kronor till 2013.

– Det är glädjande besked och visar att regeringen har förtroende för Högskolan i Halmstad. Vi har procentuellt sett fått ett mycket bra utfall i årets budgetproposition, faktiskt bland de bästa i landet, säger rektor Mikael Alexandersson.

Informatikomdöme ger extra pengar

Högskolan i Halmstad föreslås bland annat få extra medel för utbildning som har fått det högsta omdömet, ”mycket hög kvalitet”, i de kvalitetsutvärderingar som Högskoleverket har presenterat under året. För Högskolan i Halmstad handlar det om utbildning inom informatik.

– Att regeringen ger oss ett erkännande för att vi har en av landets bästa utbildningar, i informatik, och också medel för att utveckla nya utbildningar i samverkan med arbetslivet, är något som jag ser mycket positivt på, säger Mikael Alexandersson.

Också utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson gläds över beskedet från regeringen.

– Vi är stolta för att vi får extra pengar för vår informatikutbildning, där vi är det enda lärosätet i landet som fått omdömet ”mycket hög kvalitet”, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande. Vi ska dock samtidigt hålla i minnet att flera av våra huvudområden fått kritik.

Mindre neddragning än väntat

Huvuddelen av de extra resurser som föreslås för Högskolan i Halmstad beror på att lärosätet får del i den tillfälliga satsning på högskoleplatser som regeringen föreslår för perioden 2013–2015. För 2013 handlar det om 10,2 miljoner kronor.

 – Regeringens extra satsning på Högskolan i Halmstad innebär bättre möjligheter för oss att hantera den neddragning som vi just nu befinner oss i. Vi behöver tack vare de nya medlen inte dra ner så mycket som annars hade varit nödvändigt. Minskningen dämpas helt enkelt, säger Ole Olsson.

Nya ingenjörsplatser

Inför höstterminen 2013 föreslås också att Högskolan får tio nya nybörjarplatser på högskoleingenjörsutbildningen. Det motsvarar fullt utbyggt 30 helårsstudenter. Dessutom omfördelas medel för att finansiera utbyggnad av utbildningar som efterfrågas på arbetsmarknaden. Sammanlagt innebär detta att 10,7 miljoner kronor till lärosätet är nya medel.

– Vi är mycket glada för satsningen på nya högskoleingenjörsplatser. Det stärker vår förhoppning om att nå framgång med den ansökan om rättigheter för civilingenjörsexamen som vi snart lämnar in, säger Ole Olsson.

Inget besked än om forskningsanlaget

Regeringen planerar att lägga fram en forsknings- och innovationsproposition i oktober. Anslagen för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor beräknas höjas med 600 miljoner kronor 2014 och med ytterligare 300 miljoner kronor 2016.

Hur dessa fördelas mellan olika universitet och högskolor kommer att presenteras senare.

Sidan uppdaterad 2012-09-19