Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-06-13. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-13

Enda lärosäte där ämnet informatik får betyget mycket hög kvalitet

Högskolan i Halmstad får som enda lärosäte i landet omdömet ”mycket hög kvalitet” på kandidatnivå av bedömargruppen i Högskoleverkets granskning av ämnet informatik.

– Det är jätteroligt och pekar på att vi har en bra process för examensarbeten, säger Michel Thomsen, universitetslektor i informatik vid Högskolan i Halmstad.

Resultatet från Högskoleverkets pågående granskningar av kvaliteten på högskoleutbildningar har duggat tätt under senvåren. I dag var det dags för besked om ämnet informatik där Högskolan i Halmstad som enda lärosäte i landet får omdömet ”mycket hög kvalitet” på kandidatnivå. Ett besked som mottogs med stor glädje på Högskolan i Halmstad, inte minst av Maria Åkesson, ämnesansvarig för informatik på Högskolan:

– Vi är så klart mycket glada över detta besked. Sedan förra granskningen av vårt ämne har vi engagerat oss mer och mer i kvalitets- och grundutbildningsfrågor. Högskoleverkets betyg i dag kan ses som ett tecken på att det arbetet har gett resultat, inte minst att vår process för examensarbeten fungerar.

Kvalitetshöjande insatser


Numera finns det två handledare per uppsats inom ämnet och studenterna erbjuds flera typer av stödjande aktiviteter som till exempel grupphandledning. Lärargruppen har också formulerat kriterier för att bedöma och godkänna uppsatser.

– När det är möjligt låter vi studenter göra examensarbeten inom ramen för våra forskningsprojekt som ett led i att forskningsanknytna utbildningen, berättar Michel Thomsen som ytterligare ett exempel på insatser för att säkra kvaliteten inom informatikämnet.

Också utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson är mycket nöjd med beskedet.

– Ja, det känns skönt att få ett så positivt besked. Jag är mycket glad för informatikgruppens – och Högskolans skull. Informatik är ett viktigt och stort ämne för oss. Det ingår i flera utbildningar förutom att det är huvudämne på tre program och också ges som fristående kurser.

Högskolan ensamt om "mycket hög kvalitet"


Högskolan i Halmstad är alltså ensamt om att få omdömet ”mycket hög kvalitet” på kandidatnivå i informatik. Av totalt 14 granskade utbildningarna på denna nivå inom ämnet får tolv omdömet ”hög kvalitet” medan en bedöms ha ”bristande kvalitet”.

Nästa vecka väntas resultatet från granskningen av ämnet statsvetenskap, där Högskolan i Halmstad har utbildning på kandidat- och magisternivå.

LENA LUNDÉN

FAKTA


Under våren har Högskoleverket granskat en rad ämnen för att se hur väl lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper med flera ämnesexperter. Stor vikt läggs vid granskningen av hur studenternas examensarbeten uppfyller de uppsatta examensmålen för respektive utbildning.

Till grund för bedömningarna ligger också lärosätenas självvärderingar, där redovisning görs för hur man arbetar med att uppfylla examensmålen i utbildningarna. Dessutom genomförs enkäter med alumner (tidigare studenter) samt intervjuer med studenter och ansvariga för utbildningarna.

Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”.

Sidan uppdaterad 2012-06-13