Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-06-04. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-04

En innovatör med stort ”U”

Många kallar honom ”Mr. U”. Jan Einar Blomqvist, numera pensionerad lärare och studierektor från Högskolan i Halmstad, var med och lade grunden till såväl Utvecklingsingenjörsprogrammet som dagens Utexpo. I samband med Högskolans akademiska högtid förra året blev han utsedd till hedersdoktor.

– Det var en fantastisk överraskning. Det är alltid roligt att bli uppmärksammad och att någon fortfarande minns min existens, säger Jan Einar Blomqvist som efter 20 år på Högskolan slutade sin anställning år 2001.

Jan Einar Blomqvist är utbildad civilingenjör på Chalmers, där han också har tagit licentiatexamen i mekanik. Han jobbade därefter med produktutveckling inom industrin i 13 år.

Jan Einar Blomqvist jobbade på Högskolan i 20 år och var bland annat med och byggde upp Utvecklingsingenjörsprogrammet som var det första i sitt slag i Sverige. Han var också den som startade Utexpo, som anordnades första gången 1982.

1981 fick han tjänsten som universitetslektor i produktutveckling på Högskolan i Halmstad och efterträdde då Fredy Olsson, som två år tidigare hade startat Utvecklingsingenjörslinjen – i folkmun kort och gott ”U” – men som nu hade fått en professur i Lund.

– Det föll på min lott att förvalta och utveckla hans arv, förklarar Jan Einar Blomqvist som fick ta över den sista terminens undervisning och examinera de första 15 utvecklingsingenjörerna.

Samarbete med industrin


Jan Einar Blomqvist berättar att Fredy Olssons tanke var att skapa en bred teknisk och ekonomisk utbildning. Konceptet bestod av tre delar: maskinkonstruktion, elektronik samt marknadsföring och ekonomi. I fokus stod nyproduktutveckling och innovationsteknik. Utbildningen hade ett mycket nära samarbete med industrin.

Studenterna och Jan Einar Blomqvist besökte industrier och företagsledare för att marknadsföra utbildningen – och fick ett mycket positivt mottagande.

– Inom industrin insåg man behovet av ingenjörer med en bred teknisk- och ekonomisk kompetens. Alla ville ha dem, den nya tidens ingenjörer, berättar Jan Einar Blomqvist. Utbildningen ”smittade av sig” till andra högskolor och studenterna blev populära i medierna och fick vara med i tv- programmet Gomorron Sverige där de gjorde uppfinningar på beställning av tv-tittarna.

Populär utbildning


Allt fler ville söka till utbildningen och som mest var det tjugo sökande till varje studieplats. Behovet av studenternas kompetens var stor på arbetsmarknaden och många av dem hann inte fullfölja studierna innan de fick jobb.

– Det var en succé utan dess like. Det blev den mest framgångsrika högskoleutbildningen som jag känner till i Sverige.

1982 anordnade Jan Einar Blomqvist historiens första Utexpo i källaren på dåvarande Engelbrektsskolan (Sturegymnasiet). Elva godkända studenter ställde ut sina prototyper till nya produkter.

Första Utexpo


1984 kom den första Utexpokatalogen där studenterna marknadsförde sig som arbetssökande.

– Det föll sig naturligt att studenterna ville visa upp sina prylar som de hade byggt. Det är fantastiskt hur det sedan har utvecklats. Jag fick en ”baby” av Fredy Olsson som jag fick nöjet att ”amma” och se växa upp, säger Jan Einar Blomqvist.

Att Högskolan i dag fortsätter på samma linje när det gäller satsningen på det innovationsdrivande lärosätet, välkomnas förstås av Jan Einar Blomqvist.

– Det är jättebra att man tar fasta på den första babyn. Högskolan är och bör marknadsföra sig som innovativ även när det gäller språk, vård och humaniora, och inte minst vad gäller pedagogiska metoder, säger han.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Konceptet till dagens utveck- lingsingenjörsprogram togs fram av Fredy Olsson (1935–93) redan på 1970-talet. När han blev professor i Lund tog Jan Einar Blomqvist över.
Bild: ur Hallandsposten 10 december 1981.
Sidan uppdaterad 2012-06-04