Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-09-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-09-11

Entreprenörskap på schemat vid kultur- och turismutbildningar

Under våren har Sektionen för humaniora, HUM, prövat en ny kurs i innovativt entreprenörskap inom programmet Kultur, kommunikation och administration där studenterna har fått utveckla egna affärsidéer. Tanken är nu att det ska bli en bestående kurs som kan ingå i flera utbildningar på Högskolan.

Kursen har genomförts inom ramen för projektet Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar, som Tillväxtverket har beviljat medel. Målet med projektet är att stimulera och träna studenternas förmågor till entreprenörskap vid kultur- och turismutbildningar.

Kristina Thorell har utvecklat en kurs i innovativt entreprenörskap med stöd från Tillväxtverket, och som har prövats på kultur- och turismutbildningarna på Högskolan.

Kursen genomfördes som näst sista delkurs vid programmet Kultur, kommunikation och administration och har bestått av föreläsningar och seminarier i bland annat entreprenörskap, företagsutveckling, marknadsföring, kulturföretagande och hållbart företagande. Flera gästföreläsare har bjudits in och studenterna har också fått ta del av hur Region Halland arbetar med att stimulera företagande inom kultur.

Värdefulla kontakter

– Den övergripande responsen från studenterna var att det var ett bra moment i utbildningen och att det är bra att utveckla det kreativa tänkandet. Vad man än jobbar med är det bra att veta hur man utvecklar företag, säger Kristina Thorell, lärare och projektledare för projektet.

Vad var det bästa med kursen tycker du?
– Det var att studenterna fick förbereda sig i att starta företag och lära sig kreativt tänkande men också att de fick värdefulla kontakter med Ta steget och Region Halland och andra aktörer inom kulturnäringen, säger Kristina Thorell.

Examinationsuppgiften bestod i att ta fram och utveckla en affärsidé inom kultur- eller turismområdet. Idéerna presenterades under en workshop i maj, dit även aktörer inom kultur- och turismnäringen var inbjudna. Några av de idéer som studenterna presenterade handlade om utveckling av företag som producerar reklamvideor, att skapa en plattform på internet där kulturskapare kan registrera sig, och att starta aktionsverksamhet för bokhandlare.

– Det var många blandade idéer. En del var väldigt bra och genomförbara, medan vissa har en bit kvar innan de går att genomföra, säger Kristina Thorell.

Kursbeskrivning

Under sommaren har hon arbetat med en utvärdering av hur kursen kan utvecklas framöver.

– Jag ska ta fram en kursbeskrivning och tanken är att den ska finnas tillgänglig för alla på Högskolan så att den kan integreras i olika program, berättar Kristina Thorell.

Främst ska kursen integreras i programmet Kultur, kommunikation och administration och eventuellt också i Hållbar turismutveckling.

– Jag tror att det blir en bra och värdefull kurs och det stämmer också med Högskolans profil att integrera innovation i utbildningar, säger Kristina Thorell som berättar att kursen kommer att läggas på vårterminen.

Del två i projektet, som ska provas inom utbildningen Hållbar turismutveckling i höst, består av att ta fram en utbildning i innovativt entreprenörskap för studenternas praktikhandledare.

 – Vi kommer också att ta fram ett mentorskapssystem som går ut på att studenterna utvecklar ett mentorskap med personer från olika delar av yrkeslivet.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2012-09-11