Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-01-11. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-01-11

Färre studenter antagna i vår

Antagningen till vårterminens kurser och program på Högskolan i Halmstad är klara och i december skickades antagningsbeskeden ut till de blivande studenterna.

Totalt har 3 160 studenter blivit antagna till vårterminens kurser och program på Högskolan i Halmstad. Det är något färre jämfört med vårterminen i fjol, då 3 408 studenter antogs.

– Det kan bero på att många av de fristående kurserna har ställts in i vår, då vi har varit tvungna att dra ned på utbildningsutbudet för att klara vårt uppdrag, säger Brita Lundh, chef på studerandeavdelningen på Högskolan i Halmstad.

Fler reserver


Förskollärarutbildningen har däremot utökat med 25 nya platser i vår. Utbildningen var också en av de populäraste och har 78 personer på reservplats efter det andra urvalet.

Antalet reserver i vår är fler än i fjol: 2 426 reserver jämfört med 1 929 förra året.

– När det är ungefär lika många sökande blir det automatiskt fler reserver eftersom flera kurser har försvunnit, förklarar Brita Lundh.

Reserverna kallas som vanligt i turordning efter upprop och registrering.

Till flera kurser går det fortfarande att lämna in en sen ansökan. Kurser och program med många reserver går det däremot inte att söka till, ett exempel är sjuksköterskeutbildningen.

Sjuksköterskeutbildningen populär


Några av de populäraste utbildningarna i vår är sjuksköterskeutbildningen, motions- och hälsopsykologi, affärsengelska och förskollärarutbildningen.

Totalt hade Högskolan i Halmstad 9 596 sökande till vårterminens kurser och program, vilket är nästan 2 000 färre än i fjol. Högskolan har medvetet dragit ned på antalet utbildningsplatser eftersom lärosätet har fått minskat anslag för 2012, som ett led i en anpassning inför framtidens minskade årskullar.

LINDA LUNDELL

Förskollärarutbildningen och sjuksköterskeutbildningen är några av de populäraste utbildningarna i vår.
Sidan uppdaterad 2012-01-11