Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-04-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-04-30

Fler sökande till Högskolan trots minskat utbud

Trots att Högskolan i Halmstad har ett mindre utbildningsutbud i år har antalet sökande till höstens utbildningar ökat. I jämförelse med förra året har nästan 1 000 fler personer sökt till någon av Högskolans kurser och program.

I år har totalt 19 400 personer sökt till höstterminens utbildningar på Högskolan i Halmstad. Det är en ökning med fem procent sedan förra året, då Högskolan hade 18 500 sökande.

– Det är anmärkningsvärt att söktrycket ökar trots att vi har färre utbildningar att välja mellan, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande.

Högskolan har jämfört med 2011 dragit ned på utbildningsutbudet med totalt 12 miljoner kronor på grund av minskade anslag. Trots detta har alltså antalet sökande ökat.

Förstahandssökande viktiga


I konkurrensen om studenter blir förstahandssökande alltmer avgörande för landets högskolor. Totalt sett ökar antalet förstahandssökande till Högskolan i Halmstad något jämfört med i fjol.

Antalet förstahandssökande till Högskolans fristående kurser har dock minskat med ungefär 200 sedan förra året, vilket kan ha sin förklaring i att Högskolan erbjuder avsevärt färre kurser i år. Däremot har antalet personer som har sökt till något av Högskolans program i första hand ökat med nio procent.

– Det är mycket positivt eftersom det visar att vi har attraktiva utbildningsprogram, säger Ole Olsson.

Många populära program


Högskolans ekonomprogram är utbildningar med många förstahandssökande. Civilekonomprogrammet är populärast, med 161 förstahandssökande till 40 platser.

Även ingenjörsprogrammen har överlag ett stort antal förstahandssökande. När det gäller it-forensik och informationssäkerhet har antalet sökande i första hand ökat med 67 procent.

Antalet förstahandssökande till de samhällsvetenskapliga programmen har generellt ökat med 20 procent eller mer. Sjuksköterskeprogrammet, som är en av Högskolans mest populära utbildningar, har i år 282 förstahandssökande till omkring 80 platser, vilket är en ökning med 20 procent sedan i fjol.

Intresset för engelska är fortsatt starkt och lärarprogrammen har i sin helhet ökat antalet förstahandssökande med tolv procent.

Det första antagningsbeskedet skickas ut den 12 juli och senast den 30 juli måste de som har blivit antagna eller reservplacerade svara för att behålla sin plats.

LINDA LUNDELL

Antalet sökande till Högskolans utbildningar i höst har ökat med fem procent sedan förra året.
Sidan uppdaterad 2012-04-30