Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-11-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-11-23

Forskarskola bjöd in näringslivet till samtal om entreprenörskap, hälsa och innovationer

För första gången höll forskarskolan entreprenörskap och hälsa ett öppet seminarium på temat entreprenörskap, hälsa och innovation.

– Det är ett intressant tema. Det är väldigt bra att Högskolan går in för att samarbeta med andra, säger Håkan Wernersson, forsknings- och utvecklingschef på företaget Arjohuntleigh, Getinge group.

Forskarskolan entreprenörskap och hälsa bildades 2006. Den är tvärvetenskaplig och har i dag tolv forskarstuderande inom områdena innovation, entreprenörskap och hälsoteknik.

Näringslivet och regionen

– Vi har tidigare haft fyra interna seminarier per år där våra forskarstuderande bland annat har presenterat projekt, papper och vetenskapliga artiklar och fått värdefull återkoppling från forskare och forskarskolans ledningsgrupp. Nu ville vi ta nästa steg och ha ett öppet seminarium där vi också har bjudit in entreprenörer och företrädare för regionen och det halländska näringslivet, säger Natalia Stambulova, professor i psykologi inriktning idrottspsykologi och ansvarig för forskarskolan.

Professor Natalia Stambulova, ansvarig för forskarskolan, tillsammans med forskarstuderande Alina Franck, CVHI. Alina Franck ska studera elitidrottares övergång från junior- till senioridrott. Ungefär en tredjedel av junioridrottare på elitnivå slutar med sin idrott och Alina Franck är bland annat intresserad av hur de idrottare som fortsätter med sin sport hanterar krav och press från omgivningen och hur det påverkar deras hälsa och välbefinnande.Posterutställning

Under seminariet presenterade seniora forskare från Högskolans tre prioriterade forskningsmiljöer EIS, CIEL och CVHI exempel på forskning kopplad till entreprenörskap, hälsa och innovation. Deltagarna fick också tid att träffa forskarstudenter som berättade om sig och sina projekt i en uppskattad posterutställning. 

Doktorand Wagner Ourique De Morais, från forskningsmiljön EIS, i samspråk med Patrik Gavelin, från företaget Coloplast som bland annat tillverkar stomiprodukter. ”Seminariet har ett mycket intressant innehåll för oss. Vi jobbar väldigt nära användarna av våra produkter för att hela tiden utveckla dem”, berättar Patrik Gavelin.


Årlig tradition

Seminariet avslutades med föredrag av Bertil Allard, Hörsam, Håkan Wernersson, Arjohuntleigh, och Pål Henrik Hagen, Partner Tappa Service, samt ett panelsamtal med deltagare från näringslivet och region Halland. Samtalsledare var Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik.


– Det här är dels ett sätt att marknadsföra forskarskolan i regionen, dels ett utmärkt tillfälle för våra forskarstuderande att möta företrädare för näringslivet och få återkoppling på sina forskningsprojekt utifrån näringslivets perspektiv. Vår förhoppning är att det här blir ett årligt återkommande seminarium, säger Natalia Stambulova.

Text och bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Bertil Allard, ordförande i företaget Hörsam, och Håkan Wernersson, forsknings- och utvecklingschef på Arjohuntleigh, ett företag inom Getinge group, höll båda presentationer under seminariet som rörde företagande inom medicinteknik.

Elenita Forsberg är forskarstuderande vid CVHI. Hennes avhandlingsarbete handlar om ett datasystem med virtuella patienter som kan användas i examination av specialistsjuksköterskestudenter. Postern fick pris vid en internationell konferens i Sydafrika.

Arne Söderbom, docent i företagsekonomi, tillsammans med Kristina Ziegert, docent i omvårdnad. Arne Söderbom presenterade forskningsmiljön CIEL och dess forskning om ekonomi, entreprenörskap och innovationer.


Sidan uppdaterad 2012-11-23