Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-15

Fyra nya sektionschefer utsedda

I dag har rektor fattat beslut om att utse fyra nya sektionschefer vid Högskolan i Halmstad. De nya sektionscheferna, som tillträder den 1 januari 2013, är för Sektionen för humaniora, Catrine Brödje; för Sektionen för informationsvetenskap, data– och elektroteknik, Magnus Hållander, för Sektionen för lärarutbildning, Cecilia Kjellman och för Sektionen för ekonomi och teknik Henrik Barth.

Uppdraget gäller i tre år, till den 31 december 2015.

– Jag har stor tilltro till de nya sektionscheferna och det uppdrag som de tar sig an. De har stort förtroende på sin respektive sektion och har både den kompetens och erfarenhet som specificeras i kravprofilen, säger rektor Mikael Alexandersson i en kommentar.

Nyordning för sektionschefsuppdrag

Bakgrunden är den att den 31 december 2012 löper förordnandet ut för fyra sektionschefer vid Högskolan. Inför att nya sektionschefer skulle utses har processen kring rekrytering av sektionschefer setts över och utvecklats. Bland annat har en tydlig kravprofil och uppdragsbeskrivning formulerats liksom hur rekryteringen ska gå till.

– Det innebär samtidigt att Högskolan i Halmstad anpassar sig till rådande praxis i landet, det vill säga att akademiska ledare har tidsbegränsade uppdrag, och liknande rekryteringsprocesser. Högskolan i Halmstad har inte tidigare haft uppdragsbeskrivningar för sektionscheferna. Jag tycker att det är viktigt att det finns, så att både chefer och medarbetare vet vad som förväntas, understryker rektor.

Förlängd ansökningstid

När ansökningstiden hade gått ut, den 31 augusti, hade totalt åtta personer anmält sitt intresse för uppdraget som sektionschef. Efter beslut av rektor förlängdes ansökningstiden för IDE till den 12 september, varefter ytterligare tre intresseanmälningar tillkom.

Rekryteringsgrupperna på sektionerna gjorde därefter ett urval bland de sökande och genomförde intervjuer med kandidater.

Grupperna lämnade sina förslag till rektor den 27 september. Därefter presenterade rektor sitt förslag efter att ha träffat såväl kandidater som rekryteringsgrupper. MBL-förhandling ägde rum den 9 oktober.

Ny chef på HOS redan i höstas

Sektionen för samhälle och hälsa, HOS, fick en ny sektionschef den 1 november 2011 då Anders Nelson förordnades för uppdraget i tre år.

LENA LUNDÉN

Henrik Barth blir ny sektionschef på Sektionen för ekonomi och teknik, SET. Henrik Barth är universitetslektor i industriell organisation och ekonomi och i dag verksamhetsansvarig för området ekonomi på SET.

Catrine Brödje, universitetslektor i litteraturvetenskap, blir ny sektionschef på Sektionen för humaniora.

Magnus Hållander, projektledare för Hälsoteknikcentum Halland, blir ny sektionschef på Sektionen för informationsvetenskap, data– och elektroteknik.

Cecilia Kjellman, universitetslektor i handikappvetenskap, blir ny sektionschef på Sektionen för lärarutbildning.

Sidan uppdaterad 2012-10-15