Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-12

Google köper BikeAround

Det globala mediebolaget Google köper två exemplar av JDome BikeAround för att använda i sin lansering av den digitala tjänsten Street View. I en framgångssaga som bara fortsätter dyker produkten som har tagits fram på Hälsoteknikcentrum Halland på Högskolan i Halmstad, HCH, nu upp i en rad olika internationella sammanhang.

Först ut för Google och JDome BikeAround var Bratislava, Slovakien, där den visades upp vid en välbesökt pressvisning. Intresset var mycket stort och "cykeln" visades flera gånger i internationella nyhetsprogram.

Google Street View är en virtuell miljö som gör det möjligt för användaren att utforska platser i hela världen med hjälp av 360-gradersbilder. Man promenerar eller, som i fallet med BikeAround, tar en cykeltur till världsberömda byggnader och omtalade platser, eller kanske hem till en gammal trakt där man inte längre kan ta sig fram med trötta ben och sviktande minne.

En träningscykel kopplad till en kupad skärm med filmduk där du själv bestämmer filmens handling genom ditt vägval, vem skulle inte vilja testa den?

Det är företaget JDome som nu säljer två exemplar av produkten till Google. Genom ett samarbete med HCH och Techna Science vid Professionshøjskolen Metropol i Köpenhamn har man nu en slutprodukt som lämpar sig för marknaden.

– Det är naturligtvis oerhört roligt att se produkten och det lyckade resultatet av det initiativ och projekt som forskare och studenter här på Högskolan har drivit, säger Magnus Hållander som är verksamhetsansvarig för Hälsoteknikcentrum Halland.

Äldre med demenssjukdom mår bra av motion

Idén om att göra en sådan här träningscykel kom från början när man på HCH ställde sig frågan om hur man skulle kunna höja intresset för motion bland äldre och demenssjuka. Som demenssjuk är man ofta själv medveten om att närminnet brister. Man kan då känna frustration över att misslyckas med saker som man vet att man tidigare har gjort med lätthet och hela situationen blir deprimerande för den sjuke. Ofta fungerar dock långtidsminnet fortfarande bättre och patienterna kan därför uppleva tillfredställelse och känna lust genom att lyckas att hitta rätt när de cyklar på BikeAround – med miljöbilder från sina gamla hemtrakter. I första hand är äldreboenden, rehabiliteringskliniker samt kommuner och landsting tilltänkta kunder.

– Vi vet att motion är en viktig faktor för välbefinnande bland demenssjuka men det är ibland svårt att väcka intresse hos den här gruppen, som riskerar att bli passiv utan särskilt anpassade aktiviteter, säger Anne-Christine Hertz på HCH och projektkoordinator för BikeAround.

Forskare och företag skapar produkt som möter samhällsbehov

Anne-Christine Hertz berättar om starten för det som snart är en produkt på världsmarknaden: en workshop där man bjöd in forskare och deltagare från yrkeslivet med kunskap om äldrevård och habilitering. Inte mindre än 34 olika uppslag kom upp men träningscykeln var redan från början det spår man gärna ville följa. Efter ytterligare en workshop där studenternas medverkan var central beslöt man att kontakta företaget JDome som gör skärmar för olika ändamål.

Hälsoteknikcentrum Halland har tagit fram produkten, allt ifrån ritningar och val av material till mjukvaran som styr "beteendet" hos cykeln. JDome har kommit med värdefulla synpunkter, bidragit med datorer och – naturligtvis – den kupade skärmen.

– BikeAround är ett bra exempel på hur vi vill jobba på HCH, säger Magnus Hållander. När samhället uttrycker ett behov kan vi presentera detta för företag på marknaden. Våra forskare hjälper företagare att förverkliga antingen våra eller sina egna idéer.

Marknadsföringen går av sig själv

Anne-Christine Hertz som har varit ansvarig för BikeAround hela vägen från idé till kommersialisering av färdig produkt, konstaterar att marknadsföringen av BikeAround i stort sett sköter sig själv.

– BikeAround är en publikmagnet, säger hon med ett leende. Vi hade planerat för marknadsföring i projektbeskrivningen men verkligheten har överträffat den.

BikeAround intresserade kungaparet vid ett besök på Högskolan i Halmstad tidigare i höst. Bild: KLAS SJÖBERG

Projektledare i dag är Martin Persson som också arbetar på HCH och som fortsätter att utveckla och marknadsföra projektet. Under året har cykeln bland annat varit med Svenska Institutets internationella turné, Innovative Sweden, där man visar upp de ”hetaste” 20 innovationerna från unga svenska företag. BikeAround har varit i Toronto, Peking och Shanghai, och kommer snart att åka till Berlin.

Googles intresse riktar ungas blickar mot Högskolans forskning

Att förknippas med Google innebär en hel del positiv publicitet för Högskolan i Halmstad.

– Google är ett varumärke som är väldigt attraktivt i de ungas ögon. Det ger oss en möjlighet att visa studenterna att forskning är spännande, menar Magnus Hållander.

För Google innebär cykelköpet att man siktar in sig på en ny och ständigt växande målgrupp, de äldre i samhället, som hela tiden blir fler och just äldre. Med åldersanpassade tjänster via datorn ligger en stor marknad öppen. 

HELENA ANDIN WICKSTRÖM

"Det är är en publikmagnet", konstaterar Anne-Christine Hertz om BikeAround som hon är projektkoordinator för.
Bild: ANDERS ANDERSSON

Sidan uppdaterad 2018-01-16