Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-09-17. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-09-17

Göran Sidén en nestor i vindkraft

Han har gjort sig känd som en av Hallands största förespråkare för vindenergi, och var en av dem som startade Halmstads första vindkraftverk. Han har också varit med att starta Högskolans energiingenjörsprogram. Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik på Högskolan i Halmstad, är på många sätt Hallands egen nestor i vindkraft.

I början av 1990-talet blev Göran Sidén, tillsammans med flera andra lärare på Kattegattskolans tekniska gymnasium, värvad till Högskolan i Halmstad. Han fick då en tjänst som universitetsadjunkt. Högskolan, som var en relativt ny högskola, expanderade kraftigt, vilket gav Göran Sidén många nya möjligheter.

1995 startade han en helt ny kurs i vindkraftteknik. Det var den första högskolekursen i landet som handlade om vindkraft.

– Det var ett helt nytt område som det inte fanns något utbildningsmaterial till, så jag fick själv ta fram material och utarbeta kurslitteratur, berättar Göran Sidén.

Vindkraftsförespråkare. Göran Sidén, universitetslektor i energiteknik, har under sina 20 år på Högskolan bland annat hunnit med att starta en helt ny kurs i vindkraftteknik. Han var också med och grundade Energiingenjörsprogrammet.

I tio år har han också varit gästföreläsare vid en energikurs på Lunds Tekniska högskola. Men det är först nu som LTH har startat en kurs i vindkraftteknik.

– Där ligger Högskolan i Halmstad 15 år före, säger Göran Sidén nöjt.

2001 var Göran Sidén med och startade Energiingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Första året var det så få sökande att programmet inte kunde starta, men andra året gick det lite bättre.

– Det var väldigt få sökande de första åren, men sedan har intresset ökat för varje år. Nu är det ett stabilt program som studenterna verkar uppskatta. Studenterna som har gått programmet har inte heller haft några problem att få jobb, säger Göran Sidén som så här i efterhand är tacksam över att programmet inte lades ner.

Vindkraftlänet Halland

Göran Sidén har alltid varit väldigt miljöintresserad och tycker att man ska ta hand om miljön på ett hållbart sätt. Redan när han läste till civilingenjör på KTH 1973 insåg han att oljan var en begränsad resurs. Då stod oljan för ungefär 80 procent av Sveriges energiförbrukning.

– Då kom den första oljekrisen. Tidigare hade oljan varit jättebillig, men plötsligt blev den mycket dyrare. Då insåg jag att vi måste börja utnyttja förnybara energikällor som vindkraft, bioenergi, vattenkraft och solenergi, säger Göran Sidén som menar att det i Halland är särskilt gynnsamt med vindenergi eftersom det blåser mycket här.  

– Halland är ett vindkraftlän med väldigt gamla anor. Redan på 1700-talet byggde man stora väderkvarnar för att utnyttja vindens energi. Det är bara Öland och Gotland som kan mäta sig med Halland när det gäller att tidigt börja utnyttja vindens energi, berättar Göran Sidén, som själv var med och startade de första vindkraftverken i Halmstad.

När han jobbade som lärare på Kattegattsgymnasiet i Halmstad i slutet på 1980-talet började en grupp lärare att intressera sig för vindkraft, och 1989 bildades bolaget Kattegatt vindkraft AB.

– Vi fick 300 aktieägare i bolaget och då byggde vi de första två nätanslutna vindkraftverken i Halmstad. Kort därefter byggdes ett tredje, berättar Göran Sidén.

 1992 var de tre vindkraftverken i drift på Kistinge. Det blev en bra ekonomisk affär, men bolaget såldes till Eolus vind AB.  

– Jag har fortfarande nycklar till vindkraftverken och gör studiebesök där varje år. Alla mina studenter har varit uppe i maskinhuset. Det är en stor tillgång i jobbet som lärare och det uppskattas mycket av studenterna, säger Göran Sidén.

Kunde skrivit avhandling, skrev en (annan) bok

Trots att Göran Sidén har jobbat som lärare på Högskolan i mer än 20 år har det inte blivit av att han har satsat på att forska. Fokus har i stället legat på att utveckla nya kurser och program och då har tiden inte riktigt räckt till.

– När jag fyllde 61 år gick jag ner till halvtid. Då skulle jag kunnat skriva en avhandling, men då skrev jag en bok i stället, säger han.

Boken Förnybar energi kom 2008 och är skriven för studenter på bland annat Energiingenjörsprogrammet. Boken handlar, som namnet antyder, om förnybara energikällor och har särskilt fokus på Sverige, som har väldigt många förnybara energikällor.

– Jag har lärt mig mycket och har upptäckt saker som jag inte kände till när jag skrev boken, säger Göran Sidén som tycker att han, genom att skriva boken, har fått ännu djupare kunskaper i ämnet.

Göran Sidén, som numera har fyllt 67 år, gick egentligen i pension vid årsskiftet, men jobbar ändå kvar på halvtid året ut. Jobbet som lärare har han alltid trivts bra med.

– Jag tycker fortfarande att det är väldigt roligt att komma till jobbet. Jag har bara fått jobba med ämnen som jag är väldigt intresserad av och det är inte alla som får göra det, avslutar han.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Halland är perfekt för vindkraft, här blåser alltid?

Sidan uppdaterad 2012-09-17