Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-05-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-05-25

Gunnar Weber får Högskolans pedagogiska pris

Under stipendieutdelningen på Utexpo i dag tillkännagav utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson att Gunnar Weber får Högskolans pedagogiska pris år 2012. Beskedet mottogs med publikens jubel och applåder som aldrig ville ta slut.

– Jag är nästan mållös, det är fantastiskt att få detta pris. Det hade jag verkligen inte väntat mig. Nu ska jag bli en ännu bättre lärare, sa en mycket förvånad men glad Gunnar Weber.

Juryns motivering


"Gunnar Weber tilldelas 2012 års pedagogiska pris vid Högskolan i Halmstad. Han får priset en mycket uppskattad och engagerande undervisning som stimulerar och underlättar studenternas lärande och får dem att utnyttja sin fulla prestationsförmåga. Gunnar Weber anpassar alltid sin undervisning efter olika studenters förutsättningar och behov. Han stödjer och uppmuntrar sina kollegors utveckling genom att konstruktivt delta i diskussioner kring utveckling och kvalitet i undervisningen. Gunnar Weber är en ovanligt framgångsrik undervisare – mycket uppskattad av såväl sina studenter som sina kollegor.
Högskolans pedagogiska pris delades ut första gången 2007. Syftet är att lyfta fram god högskolepedagogik, hylla en kollega som med kunnande och entusiasm har haft en avgörande effekt på studenters studieresultat och bidrar till den nationella utvecklingen av tillämpad högskolepedagogik.

Personal och studenter har nominerat kandidater och priskommittén har bestått av externa experter inom högskolepedagogik samt en representant för Högskolan i Halmstad.

Tidigare pristagare


2007 Bertil Gustafsson, universitetsadjunkt i pedagogik
2009 Boel Larsson, universitetsadjunkt i sociologi
2011 Verónica Gaspes, universitetslektor i datavetenskap

LENA LUNDÉN

Bästa läraren – igen. 2005 fick Gunnar Weber studentkårens pedagogiska pris som "årets lärare" på Sektionen för ekonomi och teknik, och nu får han Högskolans pedagogiska pris för sitt engagemang och sin förmåga att stimulera studenters lärande.
Bild: ULRIKA HÄLLEMARKER
Sidan uppdaterad 2012-05-25