Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-08-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-08-30

Historiskt sällskap från Lund besökte Högskolan

Högskolan har i dag haft besök av 55 personer från Lunds universitetshistoriska sällskap.

Under studiebesöket skildrade rektor Mikael Alexandersson Högskolan i Halmstads historia och roll i regionen. Utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson berättade om Högskolans utbildningar och fakultetsnämndens ordförande Thorsteinn Rögnvaldsson beskrev hur forskningen vuxit fram och fått en allt större betydelse för Högskolan, inte minst i när det gäller KK-miljösatsningen Forskning för innovation.

Hallandsrummet besöktes

Sällskapet gjorde också en tur på campus, där bland annat Olle Bærtlings konst visades, och på Högskolebibliotekets Hallandsrum där Eric Rasmussons donation av hallandslitteratur förevisades.

Lunds universitetshistoriska sällskap bildades 1993 och har ungefär 1 000 medlemmar. 

55 personer från Lunds universitetshistoriska sällskap var i dag på Högskolan i Halmstad. Sällskapet besöker ofta andra lärosäten och dess medlemmar är inte bara intresserade av historia utan också högre utbildning och forskning i allmänhet. Bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Sidan uppdaterad 2012-08-30