Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-15. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-15

Högskolan ansöker om rätten att examinera doktorer inom området hälsa och livsstil

Högskolan i Halmstad vill examinera ännu fler egna doktorer. I dag lämnas en ansökan in till Högskoleverket om att få utfärda examen på forskarnivå inom området hälsa och livsstil.

– Det är ett forskningsområde som vi har utvecklat under många år, säger Urban Johnson, forskningsledare på Centrum för forskning om välfärd, hälsa och idrott (CVHI).

2010 fick Högskolan rätt att utfärda examen på forskarnivå inom områdena informationsteknologi och innovationsvetenskap. Också en ansökan om att få examinera doktorer och bedriva forskarutbildning inom området hälsovetenskap lämnades då in.

– Den gången föll vi på målsnöret och vi har tagit lärdom av den feedback vi fick då, berättar Urban Johnson.


Tre samverkande ämnen

I arbetet med en förnyad ansökan har både interna och externa granskare deltagit. Det har gjorts ett gediget internt arbete där hela forskningsmiljön CVHI har varit delaktig i bland annat begreppsdiskussion och hur området hälsa och livsstil ska definieras och avgränsas.

I området hälsa och livsstil ingår tre samverkande ämnen: omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. Forskningen inom området handlar framför allt om hälsofrämjande processer, funktionshindrades villkor och samband mellan hälsa och fysisk aktivitet.

– Vi studerar fenomen utifrån ett samhällsvetenskapligt perspektiv på tre nivåer – individ, grupp och samhällsnivå. Var för sig är våra ämnen relativt små men tillsammans utgör vi en tillräckligt kritisk mängd av forskare, lärare och handledare som kan bära den här forskarutbildningen, säger Urban Johnson.

Besked väntas i juni

Sammanlagt ingår 16 seniora handledare (professorer och docenter) i forskningsmiljön, tillsammans med ett 25-tal doktorer som kan fungera som bihandledare. Ambitionen är att starta forskarutbildning med tio doktorander, sex nya doktorandtjänster och fyra som redan har påbörjat sin forskarutbildning vid andra lärosäten.

Besked om Högskolan får examinera doktorer och självständigt bedriva forskarutbildning inom området hälsa och livsstil väntas först i slutet av juni.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN


Tre samverkande ämnen ingår i området hälsa och livsstil: omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi.


Forskningens dag den 15 oktober

I samband med att ansökan lämnas in bjuder CVHI i dag måndag in till ”forskningens dag” där forskare berättar om sina senaste forskningsprojekt inom omvårdnad, handikappvetenskap och idrottspsykologi. Syftet med dagen är att lyfta fram forskningen som bedrivs inom miljöns tre forskargrupper och skapa forum för samverkan, såväl internt mellan grupperingarna som externt med sektionens andra forskningsmiljö, Centrum för Samhällsanalys (CESAM). Välkommen till Haldasalen, Visionen mellan klockan 13 och 16.


Urban Johnson, professor och forskningsledare för CVHI, har lett arbetet med den ansökan som i dag har gått in till Högskoleverket.

Forskarstuderande Jeanette Källstrand-Eriksson var en av dem som medverkade på ”forskningens dag”. Hon berättade om sitt avhandlingsarbete som handlar om sambandet mellan synfel och fallolyckor bland äldre.

Sidan uppdaterad 2012-10-15