Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-07. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-07

Högskolan bidrar till innovativt klimat i Halland

Halland har det bästa innovationsklimatet i landet. Det slår Svenskt näringsliv fast i en rapport som nyligen presenterades på företaget HMS i Halmstad, där bland annat Högskolan i Halmstad deltog.

– Det är otroligt positivt att se hur Högskolan integrerar och samverkar med näringslivet, säger Christer Bengtson.

I rapporten ”Sveriges Innovationsklimat 2012” har Svenskt näringsliv undersökt hur allmänhet, förtagare och politiker upplever innovationsklimatet. Hallands län toppar undersökningen bland landets 21 län.

– Uppfattningen som människor i Halland har om sin högskola och hur väl man samarbetar med den skulle kunna vara en förklaring till Hallands placering. I Halmstad tycks finnas en lång tradition av att samarbeta med näringslivet, säger Christer Bengtsson.


Kreativa miljöer

Christer Bengtsson är innovationspolitisk expert på Svenskt näringsliv och i samband med att rapporten publicerades, besökte han Högskolan i Halmstad och de kreativa och innovativa miljöerna Hälsoteknikcentrum Halland och Högskolans inkubator på Science park Halmstad.

– Jag är jätteimponerad, mest av allt på vilket sätt man driver fram idéer och produkter. Sverige har ett högskolesystem som generellt sett inte har drivkraft att samverka med det omgivande samhället och i synnerhet inte med företag. Det är väldigt intressant att se hur Högskolan i Halmstad angriper det här och integrerar det i sin verksamhet, säger Christer Bengtsson.


Christer Bengtsson, Svenskt näringsliv, på besök på Högskolan i Halmstad. Här med Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik och Hans-Erik Eldermark, lärare och handledare, och som bland annat är ansvarig för Högskolans förinkubator på Science park Halmstad.


Innovationsdrivande lärosäte

Svenskt näringsliv hade valt att publicera rapporten på HMS Industrial Networks, ett företag som är sprunget ur ett examensprojekt på Högskolan i Halmstad och som i dag är bland de världsledande inom industriella kommunikationssystem.

Svenskt näringslivs rapport presenterades på HMS Industrial Networks, ett företag som Högskolan i Halmstad har mycket samarbete med. I förgrunden Högskolans rektor Mikael Alexandersson och Staffan Dahlström, vd på HMS. I bakgrunden samtalar Mike Danilovic, professor i industriell organisation, Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik och Jörgen Palmhager, operativ chef på HMS.


Just entreprenörskap och innovation är karaktärsdrag som ofta har förknippats med Högskolan i Halmstad och som är fortsatta starka drivkrafter för lärosätet, understryker rektor Mikael Alexandersson, som tillsammans med Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik och Mike Danilovic, professor i industriell organisation, deltog under presentationen på HMS.

– På Högskolan i Halmstad har det sedan starten funnits en kultur av att jobba entreprenöriellt och i samverkan med näringsliv, kommuner och regionen i Halland. Det är viktigt att fortsätta att förädla det arbetet, exempelvis genom att samarbeta inom både grundutbildning och forskning med större företag som HMS, men också med mindre företag i regionen, säger Mikael Alexandersson.

Text och bild: NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN

Ur rapporten ”Sveriges Innovationsklimat 2012”:

Bland de tio viktigaste drivkrafterna för innovationsklimatet i Sverige rankar Svenskt näringslivs medlemsföretag i Halland ”universitets-/högskoleutbildning i världsklass” på en tredjeplats.

När det gäller parametrar som ”tillgången på kompetens och välutbildade människor” och ”företags samarbete med forskningsvärlden” gör allmänheten i Hallands län en betydligt mer positiv bedömning än vad både de halländska företagen och politiker, allmänhet och företag i övriga Sverige gör.

Robert Bäckström är utvecklingsingenjör som efter examensprojektet startade företaget Smarbeat som huserar i Science park Halmstad. Utbildningen vid Högskolan, där teori varvas med skarpa projektarbeten tillsammans med företag, samt Högskolans inkubatorsverksamhet har gett en god grund att stå på som entreprenör, berättade han för Svenskt näringslivs Christer Bengtsson.

Den formbara så kallade deltasanden togs från början fram av studenter vid Högskolan. Felicia Nyman är student på arbetsvetenskapligt program och gör praktik på Svenskt näringsliv regionkontor i Halland. Här tillsammans med Christer Bengtsson, Svenskt näringsliv och Hans-Erik Eldermark, Högskolan i Halmstad.                

Sidan uppdaterad 2012-12-07