Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-02-23. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-02-23

Högskolan får ny lärplattform

I höst övergår Högskolan i Halmstad till en ny lärplattform. Då ska allt webbaserat stöd för undervisning, i såväl distans- som campuskurser, gå via Blackboard learn.

I september förra året skrev Högskolan ett femårigt avtal med Blackboard, som är en ledande leverantör av lärplattformar för universitet och högskolor. Lärplattformen Blackboard learn erbjuder betydligt fler funktioner än den nuvarande DUP:en.

– Den stora skillnaden är att vi får ett stort modernt system för informations- och kommunikationsspridning. Tekniskt sett är den helt "up-to-date”, samtidigt som vi också får kontinuerliga uppdateringar från företaget, säger Johan Lindström, som är systemadministratör för lärplattformen.

Johan Lindström, systemadministratör för Blackboard learn, är en av dem som under våren kommer att utbilda Högskolans lärare i den nya lärplattformens funktioner.

Med den nya lärplattformen kan lärarna bland annat lägga ut texter, filmer och länkar som de vill att studenterna ska ta del av. Jämfört med den gamla lärplattformen blir resultatet mer varierat och nutidsanpassat.

– Vi kommer att presentera ett smörgåsbord med tips på olika verktyg som kan användas i plattformen. Förhoppningen är att lärarna ska hitta sina egna lösningar och användningsområden, säger Johan Lindström.

Mer interaktiva


Även studenterna får nytta av lärplattformen då de kan vara betydligt mer interaktiva. Exempelvis kan de gemensamt skriva wiki-dokument (webbplats som kan uppdateras av flera), vilket passar utmärkt för till exempel grupparbeten. De kan också skriva i bloggar och chatta med varandra.

Utbildning i den nya lärplattformen började så smått redan i november förra året, då tio lärare från Högskolan gick en tredagars pilotkurs. Kravet för deltagande var att de skulle använda lärplattformen i en kurs tidigt under våren.

Vecka 9 och 10 håller CLU (Centrum för lärande och utbildning på Högskolan i Halmstad) en grundkurs för cirka 30 lärare som ska använda plattformen under senare delen av våren. Kursen blev snabbt fulltecknad.

Obligatorisk utbildning


Med start i april erbjuder CLU alla lärare på Högskolan en grundläggande kurs i lärplattformens funktioner. Kursen är på två timmar och genomförs i utbildningsstudion på CLU, med plats för fem deltagare.

– Kursen är obligatorisk för alla lärare som ska jobba i plattformen. Har man inte gått kursen får man inte logga in, säger Bertil Gustafsson, systemansvarig för lärplattformen.

I höst övergår Högskolan helt till den nya lärplattformen. Allt webbaserat stöd för undervisning ska då gå genom Blackboard learn.

– Att ha den här möjligheten att kunna hänvisa studenterna till en lärplattform där de kan hämta och processa viktig information, innebär ett stort pedagogiskt mervärde för både lärare och studenter, konstaterar Bertil Gustafsson.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2012-02-23