Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-19

Högskolan i Halmstad ansöker om rättigheter för civilingenjörsexamen

Högskolan i Halmstad arbetar för att kunna starta civilingenjörsutbildning och har skickat en ansökan till Högskoleverket om att få rättigheter att utfärda civilingenjörsexamen.

– Vi vill starta två civilingenjörsprogram, ett med inriktning datateknik och ett med inriktning industriell innovation. De ligger inom områden där vi har egen forskarutbildning, stark forskning och där vi sedan många år driver olika utbildningsprogram, säger Jörgen Carlsson på Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektronik (IDE), som tillsammans med Leif Nordin på Sektionen för ekonomi och teknik (SET), har varit huvudansvarig för ansökan på respektive sektion.

Kraven för att få examensrättigheter är många och specifika. Även om de flesta som har varit inblandade i Högskolans ansökan på något sätt har egen erfarenhet av civilingenjörsutbildning, har det krävts en hel del arbete för att förstå hur högskoleförordningen och Högskoleverket skiljer civilingenjörsutbildning från till exempel teknologie kandidat och master, som Högskolan redan har examensrättigheter för. Processen med ansökan har därför varit ganska lång.

– Vi startade augusti 2011 och det fanns en nästan färdig ansökan i början av juni i år. En sista finslipning har vi gjort nu efter sommaren. Att ta fram alla kurser som behövs till två femåriga program innebär en del arbete. Man kan till exempel inte bara slå ihop ett högskoleingenjörsprogram och ett masterprogram och tro att det blir ett civilingenjörsprogram. Vi har också gjort jämförelser med andra lärosäten för att lära oss av dem, och testat våra idéer på personer inom industrin, säger Jörgen Carlsson.

Aktiv forskning förutsättning

När Högskoleverket bedömer ansökan ser man till hur utbildningen har utformats, om det finns strukturerade och tydliga utbildningsplaner som behandlar progression och fördjupning. Viktigt är också att utbildningen har en adekvat undervisning med relevant kurslitteratur och lämplig examination. Det måste också finnas ett tillfredsställande kvalitetssäkringssystem för utbildningen.

Vidare tar man hänsyn till såväl utbildnings- som forskningsmiljön på Högskolan. Ett aktivt forskningsklimat är en förutsättning för att studenterna ska kunna utvecklas.

– Vi tror att det är särskilt viktigt med forsknings- och undervisningskompetens inom det valda teknikområdet men också att vi har en bredd inom andra områden och kan visa på tillämpningar i samhället. Vi tycker att vi har en ganska god bredd inom teknik och naturvetenskap, för att vara en liten högskola. Samverkan med företag, till exempel när studenter gör examensarbeten och andra projekt utifrån verkliga problem i industrin, är också något vi är bra på, menar Jörgen Carlsson.

När Högskoleverket bedömer utbildningens förutsättningar ser man dessutom till vilka lärarresurser som står till förfogande. Formell pedagogisk kompetens både gällande lärarlagens akademiska meriter och tidsmässiga resurser beaktas.

Stor insats av många

Lärosätet bör också kunna erbjuda studenterna en ”modern infrastruktur med utrustning som exempelvis bibliotek, mätinstrument och programvara samt ändamålsenliga lokaler”. Förteckningen över kompetenser och resurser, som bifogas ansökan är lång och resultatet av en stor arbetsinsats av många inblandade.

– Många andra än jag och Leif har varit inkopplade: Jonas Bäckman, Mikael Hindgren, Nicolina Månsson, Magnus Larsson, Bertil Svensson, Thorsteinn Rögnvaldsson och Eva Nestius har alla gjort stora insatser. Dessutom har många ämnes- och kursansvariga på IDE och SET hjälpt till, poängterar Jörgen Carlsson.

Nu återstår några månaders väntan. Först i maj 2013 förväntas man få svar från Högskoleverket.

– Vi inser att det är höga krav och att det kanske finns de som anser att bara stora universitet och tekniska högskolor ska ha civilingenjörsutbildning men vi hade inte gjort allt det här arbetet om vi inte trodde på det, konstaterar Jörgen Carlsson.

HELENA ANDIN WICKSTRÖM

Högskolan har ansökt om rättigheter för civilingenjörsexamen. Besked väntas i maj nästa år.

Sidan uppdaterad 2012-10-19