Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-03-20. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-03-20

Högskolan i Halmstad bättre arbetsplats än branschsnittet

Högskolan i Halmstads medarbetare har blivit ännu nöjdare med sin arbetsplats. Det framgår av Högskolans medarbetarundersökning Personalbarometern som genomfördes under februari med hjälp av undersökningsföretaget Quicksearch.

Nöjd Medarbetar Index, NMI, har gått upp två procentenheter till 72 procent sedan förra mätningen som gjordes 2008, vilket stärker en uppåtgående trend de senaste sex åren.

Fem delområden bedöms i NMI: arbetsklimat, Högskolan som organisation, Högskolans profilering eller styrkeområdena, ledarskap samt fysisk arbetsmiljö. Högst siffra får arbetsklimatet med 78 procent och störst förbättring står ledarskapet för, som gått upp med fyra procentenheter.

– I jämförelse med andra lärosäten ligger Högskolan i Halmstad mycket bra till. På Quicksearch undersöker vi 13 lärosäten i Sverige och branschsnittet för denna mätning är 69 procent, säger analytiker och VD Jonas Malmberg, Quicksearch.

Svarsfrekvensen var hög, 79 procent. Anställda och chefer jobbar nu vidare med resultatet från undersökningen för att skapa årliga handlingsplaner. Nästa Personalbarometer genomförs 2015.

LARS ÖSTERLIND

Sidan uppdaterad 2012-03-20