Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-09-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-09-18

Högskolan i Halmstad doktorander är nöjda

Högskolans doktorandbarometer för 2011 är nu sammanställd och klar. 44 doktorander (70 procent) har svarat på 46 frågor om sin forskarutbildning. Frågorna är indelade i sju kategorier och handlar bland annat om deras arbetssituation (generellt och specifikt), forskarutbildningskurserna och handledningen.  

– Resultatet visar att våra doktorander är nöjda med sin forskarutbildning. Många av dem vill ha jobb här på Högskolan efter examen. Också jämfört med rikssnittet är Högskolans doktorander nöjda, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, ordförande i fakultetsnämnden.

Barometern genomförs vart tredje år, växelvis med student- respektive personalbarometern. Nästa doktorandbarometer genomförs 2014.

– Det är viktigt att ta reda på hur doktoranderna upplever sin forskarutbildningssituation så att vi kan skapa så bra förutsättningar för dem som möjligt, poängterar Thorsteinn Rögnvaldsson.

Samtliga på Högskolan genomförda barometrar finns här.

Enligt ett rullande schema kartläggs regelbundet arbetsmiljön för personal, studenter respektive doktorander på Högskolan. Nu senast genomfördes en doktorandbarometer.

Sidan uppdaterad 2012-09-18