Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-01-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-12

Högskolan i Halmstad får examensrättigheter för matematik på ämneslärarutbildningen

Högskolan i Halmstad får nu rätt att utfärda ämneslärarexamen i matematik för såväl årskurs 7–9 som för gymnasiet. Det positiva beskedet lämnade Högskoleverket i dag.

– Det är naturligtvis jätteroligt och ett bevis för att vi har vidtagit rätt åtgärder, säger Lisbeth Ranagården, chef för lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad.

I januari förra året fick Högskolan i Halmstad godkänt i åtta av tio sökta ämnen för ämneslärarexamen för årskurs 7–9, samt i fem av sju ämnen för ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan. Däremot fick Högskolan inte godkänt för ämnet matematik för årskurs 7–9. Vid detta tillfälle hade Högskolan enbart sökt examensrättigheterna för årskurs 7–9 i ämnet. Orsakerna till avslaget var bland annat brist på lärarresurser och otillräckliga styrdokument.

Förnyad ansökan

En förnyad ansökan där vidtagna åtgärder redovisas tillsändes Högskoleverket i höstas, där också examensrättigheter i matematik för gymnasiet ingick, och i dag lämnar alltså Högskoleverket beskedet att Högskolan i Halmstad får examensrättigheter för ämnet matematik på såväl gymnasienivå som för årskurs 7–9.

– Vi har tagit till oss all kritik som bedömargruppen gav, och noga gått inom alla synpunkter. Vi har förstärkt ämnet matematik på alla punkter, bland annat har personal rekryterats och styrdokumenten kompletterats och förtydligats. Den nya ansökan var definitivt inget hastverk, berättar Lisbeth Ranagården.

Högskoleverket lämnade samtidigt besked om att Högskolan inte får examensrättigheter för ämnet idrott och hälsa inriktning gymnasiet.

– Det är självklart ett tråkigt besked, även om det inte var helt oväntat. Vi har helt enkelt haft svårt att rekrytera tillräckligt med personal inom detta område. Många av de lärare som vi har inom idrott är engagerade inom någon av de många idrottsinriktningar som Högskolan redan har på lärarutbildningen. Även om det hade varit bra att ha examensrättigheter även för gymnasiet, måste vi nu fundera på hur – och om – vi ska göra en förnyad ansökan, säger Lisbeth Ranagården.  

En av elva godkända

Högskoleverket har i dag beslutat om examenstillstånd för ämneslärarexamen med inriktning grundskolans årskurs 7–9 respektive gymnasieskolan för en rad ämnen. Av de sammantaget 25 ansökningarna beviljas elva, däribland Högskolan i Halmstad när det gäller ämnet matematik.

De godkända examensrättigheterna för ämneslärarexamen vid Högskolan i Halmstad är nu:
– inriktning årskurs 7–9: matematik, svenska, biologi, engelska, fysik, historia, idrott och hälsa, kemi, religionsvetenskap samt samhällskunskap
– inriktning gymnasieskolan: matematik, svenska, engelska, historia, naturkunskap, religionsvetenskap samt samhällskunskap.

LENA LUNDÉN

FAKTA nya lärarutbildningen


För snart två år sedan gjordes lärarutbildningen om. Den tidigare lärarexamen ersattes med fyra nya examina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen. I samband med att lärarutbildningen reformerades blev högskolorna och universiteten tvungna att ansöka om tillstånd hos Högskoleverket för att få utfärda de nya examina.
Sidan uppdaterad 2018-01-16