Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-25

Högskolan i Halmstad får prestigefyllt EU-pris för projekt om grannsamverkan

Högskolan i Halmstads forskningsprojekt ”Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland” har i dag tilldelats European Crime Prevention Award, ECPA. Det betyder samtidigt att projektet representerar Sverige i en europeisk final om bästa brottsförebyggande projekt som avgörs på Cypern i december.

Forskningsprojektet ”Grannsamverkan i flerfamiljshus” är ett samarbete mellan polismyndigheten i Halland, Högskolan i Halmstad, Varbergs Bostad, Halmstads FastighetsAB och Länsförsäkringar Halland. Projektet som har varit delfinansierat av Brottsförebyggande rådet, Brå, har tidigare i år tilldelats en internationell utmärkelse genom Centre for Sustainability and Excellence i Bryssel.

Grannsamverkan i villaområden är förhållandevis väl belyst av forskningen medan grannsamverkan i flerfamiljshus inte har varit lika uppmärksammat – förrän nu. Genom projektet ”Grannsamverkan i flerfamiljshus i Halland” har brottsligheten minskat med 37 procent på Sörse i Varberg och med 23 procent på Andersberg i Halmstad. Dessutom har den följeforskning som Högskolan i Halmstad har bedrivit visat på en rad positiva effekter i de båda bostadsområdena.

– Forskningen på Högskolan i Halmstad har lång tradition av samverkan med omvärlden och i forskningsprojektet ”Grannsamverkan i flerfamiljshus”, har forskare och sociologistudenter från Högskolan i Halmstad tillsammans med företrädare för polis, försäkringsbolag och bostadsbolag under två års tid undersökt effekterna av grannsamverkan i flerfamiljshus i bostadsområdena Sörse i Varberg och Andersberg i Halmstad, berättar Ove Svensson, forskare och projektledare vid Högskolan i Halmstad.

Uthållighet är nyckeln

Polisen har i samverkan med olika aktörer som boende, försäkringsbolag, bostadsbolag och Högskolan fått till stånd ett långsiktigt och uthålligt brottsförebyggande arbete. Verksamheten är utvärderad av Högskolan i Halmstad och uppvisar tydliga resultat i form av färre inbrott, minskad skadegörelse och ökad trygghet bland de boende.

De organisatoriska lösningarna av grannsamverkan har visat sig vara uthålliga, på Sörse genom att de tar vara på de boendes engagemang, och på Andersberg genom att grannsamverkan har integrerats i bostadsbolagets verksamhet. Annat som har bidragit till uthållighet är det erkännande och den uppskattning som aktörerna inom grannsamverkan får av grannarna, både när det gäller att organisera sociala aktiviteter för gemenskap, gå rundor i grannskapet, samtala med grannar och åtgärder för att förhindra brott och brand. Något som sammantaget motiverar ett fortsatt engagemang inom grannsamverkan.

– Till framgångsfaktorerna hör att man som hyresgäst ges möjlighet till delaktighet i bostadsområdets utveckling och betoningen av de boendes rätt till en god boendemiljö fri från brott och skadegörelse i samverkan med polis, försäkringsbolag och bostadsbolag. För att framgångsrikt kunna hävda sina rättigheter har vi identifierat några centrala egenskaper hos aktörerna inom grannsamverkan, berättar Ove Svensson, och ger exempel på sådana egenskaper:

  • tilltro till den egna och grannarnas förmåga att värna sitt område mot brott och skadegörelse samt att kunna främja gemenskap och trygghet,
  • förmåga att mobilisera människor och omgivningens resurser inom grannskapet,
  • förmåga att bygga hållbara alternativ som inte blir sårbara, exempelvis beroende på ökade kostnader eller genom att grannsamverkan enbart vilar på ett fåtal eldsjälar

– Samverkan kring grannsamverkan kommer att fortsätta och nästa utmaning är att finna former för utbildning och stöd till grannsamverkare i länet, konstaterar Ove Svensson.

FAKTA
European Crime Prevention Award, ECPA

Priset delas ut på Brottsförebyggande rådets konferens Råd för framtiden den 25 oktober 2012 i Norrköping. Juryns motivering till priset är:

”Projektet har lyckats med den svåra utmaningen att etablera och upprätthålla grannsamverkan i flerfamiljshus i två socialt utsatta områden i Halland. Anonymitet och rädsla för att gå ut efter mörkrets inbrott präglade tidigare vardagen för många boende i områdena.”

Framgångsrik samverkan. Projektet "Grannsamverkan i flerfamiljshus” är framgångsrikt på flera plan. Inte nog med att det har medfört minskad brottslighet, det har också vunnit ett prestigefyllt EU-pris. Ove Svensson, universitetslektor i sociologi, är i dag stolt och glad projektledare.

Sidan uppdaterad 2012-10-25