Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-04-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-04-25

Högskolan i Halmstads utbildningar faller väl


ut i Högskoleverkets första utvärdering

I Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärderingar har Högskolan i Halmstad i den första omgången bedömts ha god kvalitet i ämnena arbetsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap samt psykologi, både på kandidat- och magisternivå.

Från och med den 1 januari 2011 har Högskoleverket ett nytt system för kvalitetsutvärderingar, där verket granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

I dag offentliggjorde Högskoleverket resultatet från den första granskningen i det nya utvärderingssystemet. Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”. Högskolan i Halmstad har fått bedömningen hög kvalitet i tre av fyra ämnen: arbetsvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och psykologi.

– Det är tre stora och viktiga områden för lärosätet där vi bedriver utbildning på kandidat- och magisternivå. Detta visar att vi gör ett bra arbete och att vi har ett väl fungerande kvalitetssystem. Det visar också att vi har lärare, handledare och examinatorer med en hög kompetens, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande på Högskolan i Halmstad.

Bristande kvalitet


En tredjedel av landets utbildningar i nationalekonomi har i utvärderingen fått bedömningen ”bristande kvalitet”. Högskolan i Halmstads utbildning är en av dessa.

– Nationalekonomi är ett viktigt ämne för Högskolan i Halmstad. Högskoleverkets bedömargrupp har i sin utvärdering konstaterat bristande kvalitet i flera av de examensarbeten på kandidatnivå som har granskats. Vi har grundläggande kurser i nationalekonomi på flera av våra ekonomutbildningar, men få studenter väljer att fördjupa sig i ämnet och mycket få skriver en kandidatuppsats. Vi kommer att analysera utvärderingsresultatet mycket noga och lägga upp en plan för det fortsatta arbetet, säger Ole Olsson.

Högskolan i Halmstad har nu ett år på sig att ta fram en lista på åtgärder.

Externa bedömargrupper


Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper med flera ämnesexperter. Stor vikt läggs vid granskningen av hur studenternas examensarbeten uppfyller de uppsatta målen.

Bedömargrupperna har också tittat på lärosätenas självvärderingar, där lärosätena redovisar hur man arbetar med att uppfylla examensmålen i utbildningarna. Utöver detta genomförs enkäter med tidigare studenter (alumner) samt intervjuer med studenter och ansvariga för utbildningarna.

Fler resultat från den första omgången i Högskoleverkets kvalitetsutvärdering kommer inom några veckor. För Högskolan i Halmstads del väntas resultat för utbildningar i företagsekonomi, informatik, socialpsykologi, sociologi och statsvetenskap.

Text och bild: LINDA LUNDELL

FAKTA
De utbildningar som utvärderas är de som leder till examen på kandidat-, magister och masternivå. Utvärderingarna genomförs inom ramen för Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011–2014. Systemet bygger på ett uppdrag från regeringen och har tagits fram efter diskussioner med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för arbetslivet. Källa: Högskoleverket.

Att Högskolan i Halmstad har fått bedömningen "hög kvalitet" i tre ämnen i Högskoleverkets första utvärdering tyder på att Högskolan har ett väl fungerande kvalitetssystem, menar Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande.
Sidan uppdaterad 2012-04-25