Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-19. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-19

Högskolan i Halmstads utbildningar i engelska håller hög kvalitet

Resultaten från Högskoleverkets kvalitetsutvärdering av engelska är nu klar. Högskolan i Halmstad erhåller omdömet hög kvalitet på såväl kandidat- som magisternivå.

– Vi är naturligtvis väldigt glada för beskedet och ser fram mot det nya året. Då ska vi fortsätta att utveckla ämnet engelska på Högskolan, inte minst genom nya samarbeten – både inom Högskolan, och med lärosäten utomlands, säger Anna Fåhraeus, universitetslektor och studierektor för Högskolans utbildningar i engelska.

Detta är den tredje omgången utvärderingar i Högskoleverkets nya system för kvalitetsutvärderingar, där verket granskar hur väl utbildningarna vid lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna. Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”.

Av de 33 utvärderade utbildningarna får 13 omdömet hög kvalitet, där alltså Högskolan i Halmstad är ett, 6 får mycket hög kvalitet och 14 bristande kvalitet.

– Med tanke på det utfallet är omdömet som vi får, ett mycket gott betyg för lärosätet. Engelska är ett stort och viktigt ämne för oss och det känns mycket bra att utvärderingen visar att vi håller hög kvalitet, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande på Högskolan i Halmstad.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2012-12-19