Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-22. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-22

Högskolan öppnar för pedagogisk meritering

Det finns redan på ett fåtal lärosäten i Sverige – snart införs pedagogisk meritering även på Högskolan i Halmstad.

– Genom detta får vi ett bra verktyg för att höja kvaliteten i undervisningen på Högskolan i Halmstad, säger Verónica Gaspes, vice ordförande i utbildningsnämnden.

Att stödja kvalitetsutveckling och ge möjlighet för lärare att göra karriär inom andra områden än forskning är två av huvudskälen till att man inför systemet med pedagogisk meritering på Högskolan i Halmstad. Enligt utbildningsnämndens vice ordförande Verónica Gaspes står i dag alla dörrar öppna för karriär inom forskningsområdet, men inte för den som har för ambition att utveckla sitt undervisande. Förhoppningarna är att pedagogisk meritering kan bidra till detta, och till fler valmöjligheter för lärarna i deras karriärutveckling.

– Vi vill skapa en pedagogisk motsvarighet till docent och professor. Som lärare kan man göra karriär genom forskning, men inte genom sin undervisning. Det vill vi ändra på, säger Verónica Gaspes.

Två nivåer: meriterad och excellent

Den lärare som söker pedagogisk meritering får sitt underlag bedömt i en extern sakkunniggranskning, där man bedömer lärarens verksamhet. För att bli meriterad lärare krävs – förutom det som krävs av en behörig lärare – bland annat påbörjad dokumenterad och reflekterad utveckling mot ämnesdidaktisk fördjupning, bred undervisningserfarenheten och tydligt kollegialt arbete med pedagogisk utveckling och förnyelse.

För excellent lärare ställs – förutom kraven för meriterad lärare – kravet på medveten och systematisk strävan efter att utveckla studenternas lärande. En excellent lärare verkar dessutom för att göra sina egna erfarenheter av pedagogiskt arbete tillgängliga för andra samt kan problematisera och reflektera kring sina pedagogiska handlingar.

– Det blir två nivåer för att uppmuntra lärare att börja med meritering, samt för att steget till excellent inte ska vara för avskräckande, säger Verónica Gaspes.

Större valmöjlighet i karriären

Trots att det i dagsläget inte är klart när de första lärarna kan genomgå pedagogisk meritering har intresset för den nya karriärmöjligheten varit stort.

– Det har genomgående mötts av positiva reaktioner. Genom detta får vi ett bra verktyg att höja kvaliteten på undervisningen samtidigt som man som lärare får en större valmöjlighet inom vilket område man vill göra karriär – undervisning eller forskning – även om vi gärna ser att man gör det inom båda, säger Verónica Gaspes.

I dagsläget har sex lärare ansökt om det ekonomiska stöd som Högskolan har infört för att lärare ska kunna meritera sig. Det finns resurser till maximalt tre bidrag.

– Stödet motsvarar två månadslöner och meningen är att man ska befrias från sina ordinarie arbetsuppgifter under tiden som man jobbar med sitt underlag för meritering, säger Verónica Gaspes.

CHRISTER PERSSON

FAKTA

Kriterier för meriterad respektive excellent lärare.


Meriterad lärare. Den meriterade läraren har, förutom det som krävs av en behörig lärare, påbörjat en dokumenterad och reflekterad utveckling mot ämnesdidaktisk fördjupning. Undervisningserfarenheten är bred och det kollegiala arbetet med pedagogisk utveckling och förnyelse är tydligt. Läraren arbetar aktivt med att utveckla sin egen undervisning på ett medvetet och reflekterande sätt med utgångspunkt i det vetenskapliga fältet om lärande och undervisning i högskolemiljö.

Excellent lärare. Den excellenta läraren har, förutom det som krävs för en meriterad lärare, medvetet och systematiskt, strävat efter att utveckla studenternas lärande i det egna ämnet samt verkat för att göra de egna erfarenheterna av det pedagogiska arbete tillgängliga för andra. Den excellenta läraren kan problematisera och reflektera kring sina pedagogiska handlingar med hjälp av litteratur och andra källor och kan redovisa hur hon med hjälp av dessa utvecklat sitt tänkande kring lärande och undervisning.

Utbildningsnämnden, Högskolan i Halmstad

Verónica Gaspes, vice ordförande i utbildningsnämnden är övertygad om att pedagogisk meritering kommer att utvecklas de kommande åren. ”Det är inte omöjligt att det även kommer medföra en löneökning framöver för den som väljer att bli meriterad eller excellent lärare”, säger hon.

Bild: IDA LÖVSTÅL

Sidan uppdaterad 2012-10-22