Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-11-05. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-11-05

Högskolan på väg att erbjuda attraktiv NSCA-licens

Nyligen blev det klart att Högskolans utbildningsprogram Biomedicin – inriktning fysisk träning har fått erkännande som ett så kallat NSCA Education Recognition Program. Den amerikanska branchorganisationens träningslicens anses i dag vara en av de mest attraktiva på marknaden.

– Samarbetet med NSCA är framför allt ett bra bevis på att våra utbildningar håller hög klass, säger universitetslektor Eva Strandell.

I och med detta erkännande har Högskolan tagit ett viktigt steg mot att kunna förmedla de första NSCA-licenserna till nyutexaminerade studenter. Får man allt att fungera innebär det att studenterna inte längre behöver söka sig till länder som till exempel USA, Spanien eller Australien för att erhålla de attraktiva yrkesbevisen, utan kan i stället göra proven i Halmstad. Universitetslektor Eva Strandell är övertygad om att detta kommer bidra till en fortsatt hög efterfrågan för Högskolans redan populära utbildningar inom hälsa och idrott.

Universitetslektor Eva Strandell är övertygad om att samarbetet med NSCA kommer att bidra till att det stora intresset för utbildningarna inom idrott och hälsa kommer hålla i sig framöver.
Bild: CHRISTER PERSSON

– Vi har i dag ett stort tryck på dessa utbildningar. Vi har drygt 100 sökande till 35 platser – och samarbetet med NSCA kommer definitivt inte minska antalet sökande för dessa utbildningar, menar Eva Strandell.

Omfattande kvalitetskontroll

Avtalet med NSCA, som står för National Strength And Condition Association och som har sitt säte i amerikanska Colorado Springs, sträcker sig över tre år och föregicks av en omfattande kvalitetskontroll. Enligt Eva Strandell skickades samtliga kursplaner för programmet i biomekanik vid Högskolan i Halmstad, över till NSCA för utvärdering vilket sedan följdes av ett intensivt arbete under cirka ett halvår från båda parter. Att samarbetet nu är i hamn ser Eva Strandell som en stort steg för både Högskolan, branschen och studenterna.

– Det finns i dag ingen riktig kvalitetskontroll i Sverige för denna typ av utbildningar. Vi har ett fåtal nationella yrkeslicenser i Sverige, men ingen som väger särskilt tungt. Så detta är till en stor gagn för våra studenter och är framför allt ett stort bevis på att våra utbildningar här på Högskolan håller en mycket hög klass, säger Eva Strandell.

Vad innebär samarbetet med NSCA rent pedagogiskt?
– Vi kommer nu att se över innehållet i våra kurser så att det motsvarar kraven som NSCA-proven ställer. Studenterna väljer sedan själva om de vill göra proven och ta NSCA-licensen efter avslutad utbildning. Vi kommer också låta ett antal lärare genomgå provet för att få licensen. I dagsläget är det endast en av våra lärare som har den, nämligen James Parker.

Programmets NSCA-erkännande sträcker sig fram till juni 2015, efter detta datum måste en ny ansökan skickas in.

CHRISTER PERSSON

Sidan uppdaterad 2012-11-05