Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-02

Högskolans forskare alltmer citerade

I den senaste budgetpropositionen föreslås att Högskolan i Halmstad ska få ökade forskningsanslag, drygt en miljon kronor, för 2013. Det kan tyckas marginellt men relativt de forskningsmedel som Högskolan redan har är detta den procentuellt största ökningen av alla lärosäten.

Anledningen till ökningen är framför allt att Högskolans forskare skriver och publicerar vetenskapliga arbeten som blir alltmer citerade. Den modell som regeringen tillämpar för att beräkna anslagen för forskning och forskarutbildning till lärosätena består till dels av en faktor baserad på bibliometri. Faktorn är produkten av kvantitet, dvs. antal publikationer, och kvalitet, uttryckt som det genomsnittliga antalet citeringar till artiklarna. Nyckeltalen beräknas över de senaste fyra budgetåren.

Såväl ökad kvalitet som kvantitet

Högskolan i Halmstads forskare lyckades med att öka såväl kvantitet som kvalitet för perioden 2008–2011 jämfört med 2007–2010. Så mycket att Högskolans bibliometri-index fördubblades. Därför erhöll Högskolan den relativt sett största anslagsökningen av alla.

Det är en mycket positiv utveckling och det är väldigt roligt att se att ökningen är på bred front, inte minst inom de forskningsområden där vi har eller söker rätt att utbilda på forskarnivå. 

Fakultetsnämnden har under flera år betonat och ökat publikationsincitamentet i fördelningen av anslagsmedel. Årets positiva utfall i budgetpropositionen visar att det finns reella positiva konsekvenser av att publicera i rätt kanaler.

THORSTEINN RÖGNVALDSSON
ordförande i fakultetsnämnden

Fotnot. Se sammanställning av bibliometriskt index i pdf:n till höger. Källa: Vetenskapsrådet

Sidan uppdaterad 2018-02-26