Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-07-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-07-30

Högskolan viktig för framtidens äldreomsorg

Hur blir äldreomsorgen på 2050-talet? Hårdrock eller hambo på”hemmet”? Det var några av de frågor som diskuterades vid en seminariedag om framtidens äldreomsorg, som anordnades på Högskolan i maj.

Initiativtagare till seminariedagen, som bestod av flera parallella seminarier samt en paneldiskussion om framtidens äldreomsorg, var Ola Johansson, riksdagsledamot för Centerpartiet i Halland. Han framhöll Högskolan i Halmstads centrala roll i diskussionen om framtidens äldreomsorg, bland annat med tanke på de forskningsprojekt som pågår inom området.

– En förutsättning för en sådan här seminariedag är att vi också tar del av den forskning som bedrivs på Högskolan, sade Ola Johansson.

Medverkande från Högskolan var Mike Danilovic, professor i industriell organisation, som talade kring frågan om tekniken kan ge oss en mänskligare vård.

 Mike Danilovic, professor i industriell organisation på Högskolan i Halmstad, var en av föreläsarna vid seminariedagen om framtidens äldreomsorg som anordnades på Högskolan i maj. Bild: LINDA LUNDELL

– För att kunna utveckla äldreomsorg för 2050 behöver vi lära av vad vi vet om hur framgångsrika innovationer blir till. Det är viktigt att bryta gränser som i dag finns exempelvis mellan omsorg och vård. Likaså behöver vi utveckla processer för medverkan av de som i framtiden ska bruka äldreomsorg, det vill säga dagens unga, säger Mike Danilovic.

Magnus Hållander, projektledare på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH), var inbjuden att berätta om HCH:s verksamhet och på vilket sätt man möter framtidens behov inom äldreomsorgen.

Andra krav på vårt åldrande

– Hälsoteknikcentrum Halland jobbar med de behov och de utmaningar som vi står inför i dag, bland annat en åldrande befolkning. Nästa generation äldre kommer att ställa andra krav och ta till sig teknik och lösningar på ett annat sätt än vad dagens äldre gör, säger Magnus Hållander som menar att Högskolan i Halmstad och Hälsoteknikcentrum Halland har en viktig roll i detta.

– Vi kan vara navet i utvecklingen av framtidens äldreomsorg. Vi har möjlighet till tvärvetenskaplig forskning i samverkan med berörda aktörer i samhället, säger han.

Hälsoteknikcentrum Halland har blivit en lyckad satsning, vilket kan bero på att det finns på Högskolan och att man särskilt fokuserar på forskning inom lärosätets profilområden innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil. Det nära samarbetet med sjukvården och Region Halland, samt de halländska kommunerna har också bidragit.

Hemtjänst 3.0

Hälsoteknikcentrum Halland har tillsammans med andra aktörer ansökt om 9,5 miljoner kronor från Vinnova för det tvååriga projektet Hemtjänst 3.0. Syftet är att skapa en plattform där man samlar och utvecklar nya produkter och tjänster som både äldre, anhöriga och personal inom vård och omsorg kan använda sig av. Med hjälp av den nya plattformen ska äldre kunna förmedla sina önskemål och behov när det gäller olika hjälpmedel.

– Det är en struktur vi vill bygga, en struktur med stark förankring i vårt omgivande samhälle, i vård och omsorg, i akademin och i näringslivet. Vi har ett 30-tal företag involverade i projektet, bland annat Telenor, Cybercom och Halmstads stadsnät, säger Magnus Hållander som även vill ha med studenter i projektet.

– Studenterna är en viktig del i det hela. Att få in dem i processen är jätteviktigt, så att de får upp ögonen för området. Vi måste utbilda studenter som kan vara med och utveckla de här nya tjänsterna och produkterna, säger han.

Karin Starrin, ordförande i Högskolans styrelse, var moderator under seminariedagen och även hon framhöll Högskolans betydelse när det gäller utvecklingen av framtidens äldreomsorg.

– Det här är i allra högsta grad en framtidsfråga som engagerar många, och ska man möta framtidens utmaningar gäller det att lägga upp utbildningarna så att de matchar framtidens behov. Därför är det här i högsta grad en fråga för Högskolan, säger Karin Starrin.

Text: LINDA LUNDELL

Magnus Hållander, projektledare på Hälsoteknikcentrum Halland (HCH), berättade om HCH:s verksamhet under seminariedagen.

Sidan uppdaterad 2012-07-30