Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-27

Högskoleverket har granskat ämnet folkhälsovetenskap

I dag publiceras resultatet från Högskoleverkets granskning av ämnet folkhälsovetenskap. Högskolan i Halmstad får omdömet hög kvalitet på kandidatnivå och bristande kvalitet på magisternivå.

– Vi är glada att vi har fått hög kvalitet på kandidatnivå. Det är ett viktigt ämne för oss och ingår som en av tre huvudinriktningar på det idrottsvetenskapliga programmet, säger Ole Olsson, ordförande i utbildningsnämnden.

Folkhälsovetenskap är ett av de ämnen som ingår i det pågående utvecklingsarbetet som görs på Sektionen för hälsa och samhälle när det gäller utbildningar.

– Vi har under året diskuterat hur vi på bästa sätt kan samordna utbildningar på sektionen. Folkhälsa är ett av dessa ämnen och de analyser vi nu kommer att göra baserat på Högskoleverkets värderingar, både positivt och negativt, kommer att få betydelse för hur vi går vidare med detta arbete, säger Anders Nelson, chef för Sektionen för hälsa och samhälle.

Totalt 23 utbildningar granskade


Av nio granskande utbildningar på kandidatnivå i folkhälsovetenskap i landet får en (1) mycket hög kvalitet, sex hög kvalitet (varav Högskolan i Halmstad är en) och två får bristande kvalitet.

Av 14 granskade utbildningar på avancerad nivå, får fem omdömet bristande kvalitet – där Högskolan i Halmstad är en. Endast två lärosäten för omdömet mycket hög kvalitet.

På Högskolan i Halmstad skriver förhållandevis få studenter examensarbete på magisternivå inom folkhälsovetenskap, vilket gör att antalet granskade uppsatser inte är fler än fem i denna granskning.

Omgång 1 och 2 avklarade för Högskolan i Halmstads del


Detta var sista granskningen i omgång 1 och 2 av Högskoleverkets nya modell för att granska utbildningar, som berör Högskolan i Halmstad.

LENA LUNDÉN

FAKTA


Under våren har Högskoleverket granskat en rad ämnen för att se hur väl lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna.

Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper med flera ämnesexperter. Stor vikt läggs vid granskningen av hur studenternas examensarbeten uppfyller de uppsatta examensmålen för respektive utbildning.

Till grund för bedömningarna ligger också lärosätenas självvärderingar, där redovisning görs för hur man arbetar med att uppfylla examensmålen i utbildningarna. Dessutom genomförs enkäter med alumner (tidigare studenter) samt intervjuer med studenter och ansvariga för utbildningarna.

Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”.

Sidan uppdaterad 2012-06-27