Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-05-16. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-05-16

Högskoleverket har granskat utbildningar inom företagsekonomi och närliggande huvudområden

Utbildningarna inom området företagsekonomi på kandidat- och magisternivå vid Högskolan i Halmstad håller hög kvalitet. Det visar Högskoleverkets (HSV) granskning som presenteras i dag. Däremot menar HSV att utbildningen ”Innovationsledning och affärsutveckling” på masternivå uppvisar bristande kvalitet.

– Det är glädjande att utbildningarna på kandidat- och magisternivån håller hög kvalitet. Det är ett bevis för att vårt systematiska kvalitetsarbete fungerar och samtidigt ett kvitto på att vi har engagerade och kompetenta lärare och forskare som är hängivna uppgiften att bedriva en utbildning med mycket hög kvalitet, säger Ole Olsson, utbildningsnämndens ordförande.

Utbildningarna som nu har granskats är centrala för Högskolan i Halmstad, med ett stort studentantal, cirka 150 studenter, som varje år tar examen i företagsekonomi på kandidat- och magisternivå.

Däremot bedömer Högskoleverkets utvärderare att examensarbetena på Högskolans tvärvetenskapliga masterutbildning ”Innovationsledning och affärsutveckling” uppvisar bristande kvalitet.

– Givetvis är detta ett tråkigt besked som vi tar på största allvar. Vi startar omedelbart ett analysarbete för att utröna vilka bristerna är och vi kommer att arbeta fram en handlingsplan före sommaren, så att vi snarast kan säkerställa att examensarbetena uppfyller examensmålen i högskoleförordningen, säger Ole Olsson och fortsätter.

Det handlar om ett tiotal examensuppsatser på masternivå årligen för Högskolan i Halmstad som nu har ett år på sig att ta fram en lista på åtgärder för att komma till rätta med bristerna som Högskoleverket pekar på.

Många ämnen granskas


Under våren har Högskoleverket granskat en rad ämnen för att se hur väl lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna. Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper med flera ämnesexperter. Stor vikt läggs vid granskningen av hur studenternas examensarbeten uppfyller de uppsatta examensmålen för respektive utbildning. Till grund för bedömningarna ligger också lärosätenas självvärderingar, där redovisning görs för hur man arbetar med att uppfylla examensmålen i utbildningarna. Dessutom genomförs enkäter med alumner (tidigare studenter) samt intervjuer med studenter och ansvariga för utbildningarna. Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”.

I slutet av april offentliggjordes resultatet från den första granskningen i det nya utvärderingssystemet. Högskolan i Halmstad fick då bedömningen hög kvalitet i tre av fyra ämnen. Inom kort presenteras resultat för ämnena informatik, socialpsykologi, sociologi och statsvetenskap.

LENA LUNDÉN

Sidan uppdaterad 2012-05-16