Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-05-30. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-05-30

Högskoleverket har granskat utbildningar inom sociologi och närliggande huvudområden

Utbildningarna inom området sociologi på kandidat- och magisternivå och socialpsykologi på kandidatnivå vid Högskolan i Halmstad uppvisar bristande kvalitet, enligt Högskoleverkets (HSV) granskning som presenterades i dag.

Utbildningarna som nu har granskats är viktiga för Högskolan i Halmstad, med drygt 60 studenter som varje år tar examen i sociologi och socialpsykolog på kandidat- och magisternivå.

– Givetvis är detta ett tråkigt besked som vi tar på största allvar. Vi startar omedelbart ett analysarbete för att utröna vilka bristerna är och vi kommer att arbeta fram en handlingsplan före sommaren, så att vi snarast kan säkerställa att examensarbetena uppfyller examensmålen i högskoleförordningen, säger utbildningsnämndens ordförande Ole Olsson.

Av 42 utvärderade utbildningar i sociologi i landet har drygt 30 procent – sammantaget 13 utbildningar – fått omdömet bristande kvalitet. Högskolan i Halmstad har nu ett år på sig att ta fram en lista på åtgärder för att komma till rätta med bristerna som Högskoleverket pekar på.

Många ämnen granskas


Under våren har Högskoleverket granskat en rad ämnen för att se hur väl lärosätena uppfyller kraven i högskolelagen och i examensbeskrivningarna. Utvärderingarna genomförs av externa bedömargrupper med flera ämnesexperter. Stor vikt läggs vid granskningen av hur studenternas examensarbeten uppfyller de uppsatta examensmålen för respektive utbildning.

Till grund för bedömningarna ligger också lärosätenas självvärderingar, där redovisning görs för hur man arbetar med att uppfylla examensmålen i utbildningarna. Dessutom genomförs enkäter med alumner (tidigare studenter) samt intervjuer med studenter och ansvariga för utbildningarna.

Tre omdömen ges: ”mycket hög kvalitet”, ”hög kvalitet” och ”bristande kvalitet”.

Fler resultat


Inom kort presenteras resultatet för de kvarvarande huvudområdena i Högskoleverkets första utvärderingsomgång. För Högskolan i Halmstads del väntas resultat i ämnena informatik och statsvetenskap, vilket omfattar tre examina.

Läs mer om Högskoleverkets tidigare kvalitetsutvärderingar av Högskolan i Halmstads utbildningar under länkarna till höger.

Sidan uppdaterad 2012-05-30