Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-11-28. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-11-28

”Humaniora är en viktig kraft i samhället”

Att stärka humanioraämnenas position på Högskolan samt att få till stånd ett utökat samarbete över sektionsgränserna är ett par av Catrine Brödjes främsta mål. Vid årsskiftet tillträder hon tjänsten som ny sektionschef vid Sektionen för humaniora, HUM.

– Humanistiska ämnen är viktiga, inte bara för Högskolan, utan även för samhället i stort. För att lyckas stärka de här ämnenas position tror jag att det behövs en långsiktig strategi, och den vill jag gärna vara med och ta fram, säger Catrine Brödje, som nyligen utsågs till ny sektionschef vid HUM.

– Jag sökte uppdraget för att jag var sugen på att göra något nytt, och känner att jag fått bra uppbackning av mina kollegor inom HUM. Andan på sektionen är väldigt god, det är högt i tak och ett öppet klimat.

Vill stärka humanioras position

Som ny sektionschef vill Catrine Brödje till att börja med att personalen inom HUM-sektionen tillsammans ska göra en inventering av humaniora på sektionen och på Högskolan.

– Detta i anslutning till det arbete som arbetsgruppen för utveckling av en handlingsplan för förstärkning av humanioras position vid Högskolan i Halmstad kommer att genomföra.

Catrine Brödje har varit knuten till Högskolan i Halmstad sedan 2002. Hon har ett förflutet som lärare i svenska och tyska, framför allt från Laholms kommun där hon mellan 1985–2003 jobbade på högstadiet i Våxtorp, Osbecksgymnasiet i Laholm samt inom vuxenutbildningen.

Doktor i litteratur

Sin forskning inom litteraturvetenskap påbörjade hon parallellt med arbetet som lärare.

– Två av mina studiekamrater från lärarutbildningen gick direkt vidare till forskarutbildningen, de blev mina förebilder. 1996 fick jag en doktorandtjänst vid Stockholms universitet, och det var först då som jag började forska på heltid.

1998 disputerade hon och blev doktor i litteratur. Nu ingår hon i meriteringsprogrammet för tio kvinnliga forskare vid Högskolan i Halmstad och har fått möjlighet att meritera sig till docent. Liksom de andra nytillsatta sektionscheferna kommer Catrine Brödje inte att arbeta på heltid. 40 procent kommer hon i stället att ägna åt sin forskning.

– Det hela ska resultera i en bok som ska handla om kön och klass i tolv svenska romaner. Den kommer framför allt att handla om synen på kvinnan, äktenskap, kärlek, prostitution – förhållandet mellan kvinnor och män.

Catrine Brödje menar att det råder en delvis negativ – och felaktigt ­– syn i samhället kring humaniora som studieämne.

– Många menar att studenter som läser den här typen av ämnen inte blir utbildade till ett särskilt yrke. Man ser inte de förmågor som studenterna får genom att till exempel läsa språk eller konstvetenskap.

Andra länder förebilder

Catrine Brödje är å sin sida övertygad om att samhället inte skulle klara sig utan humaniora. Utöver att stärka HUM som egen sektion vill hon också få till stånd humanistiska inslag på andra utbildningar och att samarbetet över sektionsgränserna ökar, till exempel med lärarutbildningen.

– I många andra länder, som USA, Tyskland och England, är humanistiska ämnen en självklar del i alla högre utbildningar, och jag hoppas att det i framtiden blir likadant här – att till exempel ekonomer även får möjlighet att utveckla sina språkkunskaper skriftlig och muntligt, säger hon och fortsätter:

– Jag ser fram emot att få vara med och påverka, och att få möjligheten att vara med och förstärka bilden av att humaniora är en viktig kraft på Högskolan och i förlängningen även i samhället.

HANNA JOHANSSON

Fotnot. Läs om de andra nya sektionscheferna: Cecilia Kjellman (lärarutbildningen); Magnus Hållander (informationsvetenskap, data- och elektroteknik) och Henrik Barth (ekonomi och teknik).

Fakta

CATRINE BRÖDJE


Ålder:
53 år.
Nuvarande anställning: doktor och universitetslektor i litteraturvetenskap. Tillträder som sektionschef för Sektionen för humaniora, HUM, den 1 januari 2013.
Bor: Halmstad.
Familj: två vuxna barn.
Fritidsintressen: läser, just nu bland annat Nina Lykkes Genusforskning och Sisela Lindbloms De skamlösa (”med det här yrket är det inte alltid lätt att veta var gränsen mellan arbete och fritid går”), samt småjoggar längs Västra stranden.

Catrine Brödje är doktor i litteratur och blir efter årsskiftet ny sektionschef på Sektionen på humaniora.
Bild: ANDERS PETERSSON

Sidan uppdaterad 2012-11-28