Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-02-18. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-02-18

Humaniora satsar på entreprenörskap

Sektionen för humaniora, HUM, har beviljats 250 000 kronor av Tillväxtverket för att genomföra ett projekt med fokus på innovativt entreprenörskap inom utbildningarna ”Kultur, kommunikation och administration” och ”Hållbar turismutveckling”.

I november förra året ansökte Sektionen för humaniora om medel hos Tillväxtverket för att kunna genomföra projektet ”Innovativt entreprenörskap genom kreativitet och nytänkande i kultur- och turismutbildningar.” I december kom beskedet att man hade beviljats
250 000 kronor. Utöver detta skjuter lärosätet till samma summa.

Studenter på Sektionen för humaniora får träna på entreprenörskap i utbildningen genom en kurs i innovativt entreprenörskap som hålls senare i vår, berättar Kristina Thorell, lärare på Hållbar turismutveckling, och projektledare för projektet och Catrine Brödje, studierektor för Kultur, kommunikation och administration.

– Det är roligt att också humaniora får ta del av medel från Tillväxtverket. Ofta är det ekonomiska eller tekniska utbildningar som får pengar därifrån, säger Catrine Brödje, studierektor för Kultur, kommunikation och administration.

Innovativt entreprenörskap


Syftet med projektet är att främja entreprenörskap i näringar som har anknytning till kultur och turism genom att studenterna får träna på entreprenörskap i utbildningen. De som läser första året på Kultur, kommunikation och administration ska få läsa en kurs i ”innovativt entreprenörskap” under senare delen av vårterminen.

– Det är viktigt att studenterna får träna sin förmåga att utveckla nya idéer. Personer som jobbar i kreativa och kulturella näringar behöver utveckla sin förmåga att skapa företagsidéer för att utveckla sin verksamhet, säger Kristina Thorell, lärare på Hållbar turismutveckling, och projektledare för projektet.

Kursen kommer att omfatta 7,5 högskolepoäng och innefatta moment som exempelvis entreprenörskap, marknadsföring, empowerment och företagsutveckling. Kursen avslutas med en workshop och utställning där studenterna presenterar sina idéer. Representanter för kulturella näringar och offentlig verksamhet kommer då att bjudas in.

System för mentorskap


Utöver detta ska ett system för mentorskap tas fram. I samband med turismutbildningens praktikperiod i höst kommer studenternas praktikhandledare att erbjudas två dagars utbildning i innovativt entreprenörskap.

– Tanken är att studenterna ska utveckla sin förmåga till entreprenörskap under sin praktik. Då ska vi också erbjuda handledarna verktyg att stödja studenterna i sitt entreprenörskap, säger Kristina Thorell.

Efter projektets slut kommer en utvärdering att ske och förhoppningen är att kursen ska bli permanent. Samarbetet med arbetsgivarna hoppas de också kunna stärka ytterligare.

– Vi vill uppmärksamma att entreprenörskap även hör ihop med humanistiska utbildningar och att kultur är en viktig tillväxtfaktor i samhället. Utbildningen i innovativt entreprenörskap kan gynna detta, säger Catrine Brödje.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Sidan uppdaterad 2012-02-18