Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2018-02-26. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-12

Inspiration och framåtblickande på Innovation Day

Drygt 350 personer slöt upp när Innovation Day ägde rum på Högskolan den 29 november för att summera profileringsarbetet som har pågått på Högskolan sedan senvåren 2012. Dagen fick också markera startskottet för nästa steg i arbetet med att ta fram en långsiktig profil för Högskolan i Halmstad som det innovationsdrivande lärosätet.

Högskolan i Halmstad har som långsiktigt mål att kunna profilera sig som ett av landets mest framstående innovationsdrivande lärosäten. För att utvecklas och stärkas i den riktningen har Högskolan under 2012 startat en profileringsprocess där alla delar av Högskolan är involverade – ledning, medarbetare och studenter.

I våras påbörjades arbetet då rektor Mikael Alexandersson i ett första skede informerade alla berörda om syftet med profileringsprocessen. Med skriften ”Perspektiv på innovation” som grund samlades personalen under hösten därefter i grupper för att diskutera på vilka sätt begreppet innovation kan förstås. Som inspiration till samtalen bjöds det under sju torsdagseftermiddagar in till inspirationsseminarier med utomstående föreläsare – bland andra Putte Svensson Sahlin, grundare av Hultsfredsfestivalen och den kinesiske professorn Tony Fang som berättade om innovationsklimatet i världens just nu snabbast växande ekonomi, Kina.

En sittning med runda bord förpliktigar: under dagen genomfördes just runda-bordssamtal bland deltagarna.

Samtalen i personalgrupperna resulterade i notat som bland annat ska användas i den kommande utbildnings- och forskningsstrategin. På Innovation Day den 29 november knöts alla trådar samman under en heldag i Högskolans idrottshall, som dagen till ära hade omvandlats till en enda stor mötesplats där deltagarna satt vid runda bord för att mellan varven diskutera aktuella frågor för dagen.

Högskolan står inför utmaningar

– När jag började arbeta på Högskolan för drygt ett år sedan såg jag ett lärosäte som stod i spetsen när det gäller entreprenörskap, samspel med omgivande samhälle, förnyelse och innovation. I höst var vi det lärosäte som nästan fick mest forskningsanslag i regeringens forskningsproposition, sett till storleken. Det här är med andra ord en bra arbetsplats att vara på, sade rektor Mikael Alexandersson i sitt inledningstal.

Samtidigt konstaterade han att Högskolan står inför utmaningar, där man för att möta framtida konkurrens och mindre anslag måste arbeta för att göra lärosätet ännu mer attraktivt för studenter och samarbetspartner.

– Vi syns och hörs för lite och behöver ta ett större samhällsansvar – samverka över gränserna, gå in i allianser med andra lärosäten och jobba mer internationellt. Vi behöver även skapa mer profilerade forskningsmiljöer, locka fler förstahandssökande och skaffa fler examensrättigheter på forskarnivå. I vårt profileringsarbete måste vi tydliggöra vad vi är bra på. Har vi en stark självbild kommer vi också att uppfattas som starka.

"The I-word" – INNVOATION

Innovation kommer att vara ett ledande ord i det här arbetet – och det var kring just detta ord som mycket cirkulerade under Innovation Day.

Innovation från rymden till jorden med Sveriges enda rymddesigner En som har gjort begreppet till sitt är Cecilia Hertz, Sveriges enda rymddesigner och en av talarna under dagen. När hon under 1990-talet skulle göra sitt examensarbete vid Lunds tekniska högskola designade hon och några studiekamrater inredningen till den internationella rymdstationens räddningskapsel i tätt samarbete med den amerikanska rymdstyrelsen NASA.

Med sitt företag Umbilical design har Cecilia Hertz nu satt Sverige på den internationella rymddesignkartan. Företaget har inte minst blivit känt för att göra rymdteknik nyttig även för samhället och livet på jorden.

– Man kan säga att vi arbetar med konceptöverföring från rymden till jorden, vi tittar på produkter som kan förbättras med hjälp av material som används i astronauternas utrustning, till exempel inom bygg- och skogsindustrin, eller för utomhussport – vi har bland annat tagit fram en hjälm för utförsåkare.

Att våga utmana kunden och att ta unga människor till hjälp, var ett par av tipsen hon delade med sig av under sin föreläsning. – När en kund kommer till oss och säger att de vill ha en viss produkt som vi har tagit fram brukar jag svara att ”det tror jag inte alls att ni vill – jag tror att ni vill ha något helt annat” – det gäller att inte bara se till sådant som redan finns, utan att ta fram helt nya produkter som passar kunden bättre.

I arbetet är det viktigt att ta hjälp av unga människor, underströk Cecilia Hertz.

– Det har visat sig att det ofta är folk under 30 som kommer på de riktigt stora innovationerna. Men det handlar också om att omge sig av människor som vågar, jag brukar säga att jag samlar på ”why not-människor”, det är lite av mina ledord. Varför inte?

Delaktighet och samverkan över gränser viktigt

Att våga testa och ge utrymme för misslyckanden är något som efterfrågas bland Högskolans personal när det gäller innovationsarbetet. Detta framkom bland annat under de filmklipp som visades under dagen, som utgjordes av essensen i de 42 notaten som hade ställts samman inför Innovation Day. Filmklippen visades vid olika tillfällen under dagen. Här framkom även vikten av att bryta sektionsmurar och att alla måste känna sig inkluderade i arbetet – detta inte minst när det gäller studenter.

"Jag tror att vi kan utnyttja vår egen historia och våra erfarenheter för att finna nya former för utbildning", sade Pernilla Nilsson, ordförande i lärarutbildningsnämnden i sitt föredrag om perspektiv på innovativ utbildning.

Vikten av att involvera studenter i lärande möten var ett av budskapen som Pernilla Nilsson, ordförande i lärarutbildningsnämnden förde fram, när hon äntrade talarstolen efter lunch under rubriken ”Perspektiv på innovativ utbildning.

– Låt oss komma från själva begreppet innovation och i stället fokusera på vad det innebär för oss. Innovation har olika innebörd för olika verksamheter. För vår del tror jag att det är viktigt att vi samverkar över gränserna kring våra kunskaper, i stället för att göra dubbelarbete och uppfinna hjulet om och om igen för oss själva.

– Jag tror att vi kan utnyttja vår egen historia och våra erfarenheter för att finna nya former för utbildning. Jag tror även att vi inom våra program kan hitta nya former för innovationer och samverkan, sade hon och gav flera exempel på hur Högskolan i Halmstad redan hade lyckats placera sig på kartan över bra innovationsdrivande lärosäten, till exempel genom de hälsoinnovationer som hade tagits fram med hjälp av kompetens från olika sektioner vid Hälsoteknikcentrum.

Goda idéer minst lika viktiga som rätt kunskap

Mats Lindgren, vd och grundare av tankesmedjan Kairos Future var en av de externa föreläsarna under Innovation Day, och han uppehöll sig kring vikten av att kunna förvalta och omvandla goda tankar till verklighet.

– Det är inte alltid kunskapen utan snarare förmågan att göra något av alla idéer som är centralt. Att fixa fram nya idéer är en utmaning i sig – att inte bara förbättra sådant som redan finns utan skapa helt nya produkter.  Idéer uppstår ur hårt arbete och här är systematiken viktigt. Det krävs ett systematiskt arbetssätt för att identifiera trender och möjligheter i omvärlden. 

Högskolan i Halmstad – Sveriges innovationsdrivande lärosäte 2020?

Som näst sista punkt under Innovation Day fördes en paneldebatt med de sju forskningsmiljöledarna och deras syn på innovation och framtiden. Här framkom både skepsis och framtidstro. Till optimisterna hör Mike Danilovic, CIEL.

– 2020 tror jag att Halmstad är det största innovationsdrivande lärosätet i Sverige, vid det laget har vi lärt oss att röra oss i rätt riktning – från diskussion till aktion. 2020 vill företagen och deras forskningsenheter etablera sig i närheten av oss, för det är här det händer. Vi har då ett forskningsmässigt djup men också en bredd att visa upp, sade han.

I ett panelsamtal ombads Högskolans forskningsledare att visionera om framtiden för "det innovationsdrivande lärosätet".

För att nå dit är det först upp till bevis som gäller, menar rektor Mikael Alexandersson som avrundade dagen innan det bar vidare till Kårhuset för mingel, middag och dans.

– Nu kommer ledningen att backa lite och överlåta det fortsatta arbetet åt sektionscheferna och sektionsledningarna. Vi vill lämna över stafettpinnen, samtidigt som vi stödjer det fortsatta arbetet där sektionerna bland annat måste hitta nya och egna vägar över sektionsgränserna.

Text: HANNA JOHANSSON
Bild: CHRISTEL LIND

Rektor Mikael Alexandersson vill samla alla goda krafter för att förädla och utveckla Högskolans mångåriga tradition och goda renommé kring innovation och entreprenörskap.

Då och då avbröts det gemensamma programmet av korta filmer där de 42 samtalsgrupperna som under hösten har diskuterat vad innovation kan vara för Högskolan, berättade om sina "resultat". Studenthälsans chef, för dagen med franskt uttal, Per Österberg förmedlade sin grupps recept på ett framgångsrikt innovationsdrivande lärosäte.​

"Why not?" svarar Sveriges enda rymddesigner Cecilia Hertz om någon frågar henne "varför ska vi göra så"?

Thorsteinn Rögnvaldsson, professor och ordförande i fakultetsnämnden, guidade deltagarna genom dagens digra program.

Sidan uppdaterad 2018-02-26