Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-05-02. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-05-02

KK-miljö invigdes på Högskolan i Halmstad

Det var en stor dag i Högskolan i Halmstads historia när KK-miljön Forskning för innovation invigdes fredagen den 27 april.  Malcussalen var fullsatt och i publiken fanns bland andra representanter för näringslivet, kommuner, försvaret och regionen.

Många hade samlats för att uppmärksamma denna symboliskt viktiga dag för Högskolan i Halmstad. Den nya KK-miljön innebär att Högskolan i Halmstad är ett av de certifierade lärosäten som under tio år får ta del av 1,5 miljarder kronor från KK-stiftelsen för att bygga innovationsdrivande forskning. KK-miljön är inriktad på de tre styrkeområdena innovationsvetenskap, informationsteknologi samt hälsa och livsstil.

Den utmaning som Högskolan står inför med byggandet av KK-miljön präglade innehållet i de tal som hölls under invigningen. Flera talare berörde också att Högskolan har en lång tradition av fokus på innovation, vilket har bidragit till att placera lärosätet som ett av landets främsta kring nytänkande, entreprenörskap och innovation.

Nöjda samproducenter. Carl Bennet, Madelene Sandström och Mikael Alexandersson ser alla fram emot Högskolans stora satsning på Forskning för innovation.
  
I sitt tal kopplade rektor Mikael Alexandersson Högskolans roll till framtidens utmaningar för Europa och världen. Utmaningar som kräver samverkan och innovation.
 
— Hur ska vi klara en ökad konkurrens och samlevnad med bibehållen välfärd? Vi måste hantera klimat, miljöhot och en åldrande befolkning. Det räcker inte att ha ny vetenskap. Om vi ska utveckla innovation måste vi bli ännu mer tvärdisciplinära, arbeta över ämnesgränserna och samverka mellan högskolan, företag, offentlig verksamhet och det civila samhället, sa Mikael Alexandersson.
 

Alla ska inte vara lika


Bertil Svensson, professor i datorsystemteknik och programchef för KK-miljön, talade bland annat om hur Högskolan behöver profileras och positioneras.
 
— Vi måste naturligtvis ha bra forskningsprojekt och bra kvalitet — och det har vi. Men utöver det måste vi fortsätta att utmärka oss genom att vara bra på att samverka med andra. Att samproducera med dem som har den kompetens eller de resurser som vi inte har själva. Det är sådant som KK-stiftelsen vill finansiera, sa Bertil Svensson.
 
Det är poänglöst om alla lärosäten är likadana, menade KK-stiftelsens vd Madelene Sandström och talade om vad en KK-miljö innebär för svensk utbildnings- och högskolepolitik. Det behövs olika roller, där lärosäten kan utvecklas genom att profilera sig.
 
— Den här satsningen är inte bara på Halland eller Högskolan i Halmstad. Det är en satsning för Sverige och landets konkurrenskraft. Det finns ett stort intresse från näringslivet, andra universitet och högskolor, KK-stiftelsen samt andra involverade i forsknings- och utbildningspolitik, sa Madelene Sandström.
 

"Vi hade aldrig varit där vi är utan Högskolans forskning"


Som representant för näringslivet och det internationella företaget Getinge Group talade Carl Bennet om vad partnerskap innebär för innovation ur ett internationellt perspektiv.

— Internationella företags huvudkontor förväntas ofta hamna i större städer, som exempelvis London. Vi är beviset på att så inte behöver vara fallet. Orten Getinge är vår bas, vår själ. Vår utveckling är en spegling av närmiljön och det svenska samhället. Vi hade aldrig varit där vi är i dag om vi inte haft tillgång till Högskolan i Halmstads forskning och kompetens, som utgjort en bas för att kunna utvecklas till ett världsledande företag. Vi blir inte bättre än den miljö vi själva skapar. Låt oss ta till vara på och tillsammans utveckla vidare denna miljö, sa Carl Bennet.  

Högskolans rektor Mikael Alexandersson poängterar att samverkan över gränserna är framtidens melodi: "om vi ska utveckla innovation måste vi bli ännu mer tvärdisciplinära",
  
Invigningen av KK-miljön markerades symboliskt genom att tre färgade band knöts samman i salen och till ljudet av trumpetfanfar hissades mot taket av programchefen Bertil Svensson. Carl Bennet höll i det gröna bandet, som representerade tillväxten och näringslivet. Rektor Mikael Alexanderssons blå band stod för Högskolan i Halmstad, studenters och forskares energi, engagemang och kreativitet. Madelene Sandström från KK-stiftelsen bidrog med det orange bandet, för att symbolisera att inget händer utan styrning, kontroll, förtroende och resurser.
 
Efter invigningsceremonin kunde gästerna mingla med forskare och lyssna på paneldiskussion kring högskolornas roll och förväntningar på Högskolan i Halmstad. Under förmiddagen hade besökarna kunnat ta del av forskningspresentationer med fokus på innovation.
 
Text: MARTIN ÅDAHL
Bild: FILIP DAHLQVIST
Bertil Svensson är professor i datorsystemteknik och programchef för Forskning för innovation. Han formulerade under invigningen Högskolans erbjudande till näringsliv och andra aktörer att utveckla kunskap för framtida innovationer i samproduktion med Högskolan.
Sidan uppdaterad 2012-05-02