Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-06-27. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-06-27

Lärare bjöd in till sökkonferens

Just nu pågår ett utvecklingsprojekt på Högskolan i Halmstads sektion för hälsa och samhälle, HOS, då flera av grundutbildningsprogrammen kommer att slås ihop. Bland annat ska utbildningarna inom statsvetenskap, internationella relationer samt medie- och kommunikationsvetenskap bilda ett nytt program inom kommunikation, samhällsutveckling och globalisering.

För att få svar på vilka kompetenser som arbetsmarknaden inom dessa områden har behov av i framtiden bjöd lärare och forskare inom ämnesgrupperna in ett 30-tal personer, anställda inom både offentlig- och privat verksamhet, till en så kallad sökkonferens.

– Poängen med sökkonferensen är att först lyssna in de olika föreställningar som viktiga personer på arbetsmarknaden har om framtidens kompetensbehov innan vi startar utbildningen, säger sektionschef Anders Nelson.

Representanter för olika delar av samhället bjöds in till en sökkonferens för att vara med och forma en ny framtidsinriktad utbildning på HOS.

Satsning på samverkan


– Detta är en unik satsning på samverkan då vi i ett tidigt skede har valt att bjuda in representanter för olika delar av samhället som kan vara med och forma utbildningen, säger Malin Hallén, universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap, som tillsammans med Frida Stranne, universitetslektor i stats- vetenskap, är projektledare för detta programutvecklingsarbete.

Syftet med sökkonferensen var också att knyta nya kontakter, och att skapa fördjupade samarbetsformer som kan genomsyra utbildningen ända från start.

Engagerade medaktörer


Sökkonferensen överträffade förväntningarna på flera sätt, tycker Malin Hallén och Frida Stranne.

– Vi fick många konkreta förslag på hur samarbetet mellan oss och medaktörerna skulle kunna utformas framöver. Hela eftermiddagen präglades av en entusiasm då gästerna visade stort engagemang för att formalisera ett samarbete och att gemensamt jobba för ett systematiskt och långsiktigt projekt, säger Frida Stranne.

Medaktörerna kommer nu att i sina respektive verksamheter fundera vidare kring nya former för samarbete och under hösten fortsätter arbetet med fler möten och arbetsplatsbesök.

Text: LINDA LUNDELL
Bild: MIKAEL ERIKSSON

Utbildningar på Sektionen för hälsa och samhälle slås ihop

Det pågår ett stort utvecklingsprojekt kring det framtida utbildningsutbudet på HOS. Flera av de nuvarande grundutbildningsprogrammen kommer att slås samman till nya tvärvetenskapliga program.

I ungefär ett år har Sektionen för hälsa och samhälle, HOS, arbetat med en större omorganisation av sektionens grundutbildningsprogram och i oktober förra året beslutades att sektionen framöver ska erbjuda färre men mer profilerade utbildningsprogram och med en bredare bas. I stället för tolv program, som tidigare har startat varje år, blir det sex eller sju program.

– Vi har haft en tradition på sektionen att varje ämne har sitt eget grundutbildningsprogram. Men nu när antalet utbildningsplatser kommer att sjunka de närmaste åren riskerar programmen att bli för små och sårbara. Då kan det bli svårt att upprätthålla kvaliteten. I stället för att bara lägga ner utbildningar slår vi ihop flera av dem till nya programkoncept, berättar Anders Nelson, sektionschef på HOS.

Samverkan mellan ämnen


Tanken är att skapa nya tvärvetenskapliga utbildningsprogram som i högre utsträckning genomförs i samverkan mellan olika ämnen.

Sammanslagningarna gäller merparten av grundutbildningarna på sektionen, dock inte sjuksköterskeprogrammet, det idrottsvetenskapliga programmet, programmen inom sociologi och socialpsykologi samt professionellt idrottsutövande – inriktning golf. Dessa program kommer att utvecklas och förädlas inom ramen för pågående utvecklingsprojekt.

– Olika projektgrupper jobbar nu med att ta fram de nya programkoncepten. Tanken är att bygga upp programmen så att de i högre utsträckning speglar den forskning vi har på sektionen. Vi vill också att de ska vara mer arbetsmarknadsanknutna så att de får en tydligare relation till omvärlden, säger Anders Nelson.

Startar hösten 2013


Målsättningen är att de nya utbildningarna ska starta hösten 2013.

– Jag hoppas att detta bidrar till att sektionen som helhet stärker sin position gentemot omvärlden. Både den offentliga och den privata sektorn. Jag känner stor tillförsikt inför detta och uppfattar att det även bland lärarna finns en stor entusiasm, avslutar Anders Nelson.

LINDA LUNDELL

Flera av utbildningsprogrammen på HOS kommer att slås ihop till nya tvärvetenskapliga program, berättar Anders Nelson, sektionschef på HOS. Bild: LINDA LUNDELL
Sidan uppdaterad 2012-06-27