Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-12-21. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-12-21

Magnus Hållander blir ny sektionschef för IDE

Vid årsskiftet tar nuvarande projektledaren för Hälsoteknikcentrum, Magnus Hållander, klivet vidare och blir sektionschef för IDE.

– Efter flera års arbete inom sektionen har jag god insyn och kännedom om verksamheten. Det känns väldigt inspirerande att få ta det här steget och jag ser fram emot att få ta ett helhetsansvar för verksamheten, säger han.

När Hälsoteknikcentrum bildades 2009 var det Magnus Hållander som höll i trådarna.

– Jag var labbchef för intelligenta system just då, men fick i uppdrag att skriva en ansökan om projektmedel för att kunna starta Hälsoteknikcentrum. Det var nog bland det bästa som kunde ha hänt mig vid den tidpunkten.

HCH fungerar som nav

Under de tre år som har gått har Hälsoteknikcentrum utvecklats till att bli ett nav och en projektarea där akademi, sjukvård/omsorg och näringsliv har mötts i flera framgångsrika utvecklingsprojekt. Det har också blivit en mötesplats över sektionsgränserna.

– Till exempel har vi i ett utvecklingsprojekt undersökt hur tekniska lösningar kan komplettera nattillsynen inom äldreomsorgen och erbjuda ökad trygghet och integritet både för brukare och anhöriga. I projektet ingick både teknikforskare från IDE och sociologer från HOS som studerade hur de berörda upplevde tryggheten.

– Företagen uppskattar det här sättet att foga samman kompetenser från olika discipliner. Genom att samarbeta över gränserna tillvaratas kompetens från olika discipliner i större utsträckning och på så vis skapas goda förutsättningar till nya innovationer. Jag tror att här finns en enorm potential, säger Magnus Hållander.

Vill ha mer samverkan mellan sektionerna

Han beskriver IDE som en välfungerande sektion, men menar att det finns sådant som sektionen kan bli bättre på.

– Till exempel vill jag arbeta för att ytterligare integrera forskning och utbildning i större utsträckning än vi har gjort tidigare, främst för att öka kvaliteten på våra utbildningar men även för att kunna hantera synergier mer effektivt. Jag vill också att Högskolans alla sektioner ska arbeta systematiskt tillsammans för att blir mer delaktiga i och samverka mer med vårt omgivande samhälle.

– Det handlar inte om att göra några större förändringar på sektionen, vi har målmedvetet arbetat med detta på ett föredömligt sätt under än längre tid. Min uppgift blir snarare att ytterligare stärka detta arbeta och se till att vi löper linan ut.

Disputerade på optiska mätmetoder

Magnus Hållander disputerade i fysik 2002. Avhandlingen handlade om nya optiska mätmetoder för processindustrin och efteråt fortsatte han att forska inom området innan han helt bytte bana och blev projektledare för Hälsoteknikcentrum. Men det var inte första gången hans karriär tog en ny inriktning.

– I grunden har jag en magisterexamen i datorsystemteknik. Jag jobbade på ett företag i Stockholm under några år innan jag bestämde mig för att gå vidare med en forskarutbildning. Jag har även drivit två företag kopplade till nyttogörandet av min forskning, berättar han.

Magnus Hållander sökte inte uppdraget som sektionschef när den utlystes första gången i våras. Då var han i stället fullt fokuserad på hur han skulle säkra Hälsoteknikcentrums överlevnad med nya projektmedel.

– Hälsoteknikcentrum har blivit lite som min baby eftersom jag varit med sedan starten. Som sektionschef kommer jag att lämna det operativa ansvaret för verksamheten vid årsskiftet.

Tanken är att han parallellt med sektionschefsjobbet ska jobba vidare med forskning som rör Hälsoteknikcentrum på olika sätt – men till en början kommer fokus att ligga på chefskapet.

HANNA JOHANSSON

Fotnot. Läs om de andra nya sektionscheferna: Catrine Brödje (humaniora); Cecilia Kjellman (lärarutbildningen) och Henrik Barth (ekonomi och teknik).

Fakta
MAGNUS HÅLLANDER


Ålder: 41 år.
Nuvarande anställning: projektledare för Hälsoteknikcentrum. Tillträder som sektionschef för Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, IDE, den 1 januari 2013.
Bor: Halmstad.
Familj: fru, två barn.
Fritidsintressen: ”Som småbarnsförälder har jag knappt någon fritid, men jag spelar lite innebandy”.

Magnus Hållander disputerade i fysik, närmare bestämt på optiska mätmetoder för processindustrin. Han fortsatte med forskning inom området några år innan han helt bytte bana och blev projektledare för Hälsoteknikcentrum.
Bild: ANDERS PETERSSON

Sidan uppdaterad 2012-12-21