Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-05-25. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-05-25

Många kreativa examensprojekt på Utexpo

I helgen mellan den 24 och 26 maj visar studenter på Högskolan i Halmstad sina examensprojekt på Utexpo, Högskolans årliga examensmässa. I år presenteras över 140 examensarbeten från 18 olika program, vilket är bland det högsta utställarantalet någonsin.

Under tre festliga dagar visar studenterna sina examensarbeten på Utexpo, främst från Högskolans ingenjörs- och miljöprogram. Vid mässan delas även stipendier ut till de bästa examensprojekten inom respektive program.

Två av utställarna, som också fick stipendium för bästa examensprojekt, är Johanna Skytt från Drängsered utanför Hylte och Elina Järkil från Kilanda utanför Göteborg, som har gått Högskolan i Halmstads energiingenjörsprogram inriktning förnybar energi.

Elina Järkil och Johanna Skytt, energiingenjörsprogrammet inriktning förnybar energi, har monterat och installerat en solvärmeanläggning som ger varmvatten till en förskola i Colombia.

Under examensmässan presenterar de en självcirkulerande solvärmeanläggning som de har monterat och installerat vid en förskola i Colombia, där de under drygt två månader genomförde sitt examensarbete. Solvärmesystemet ger nu varmvatten till förskolans matbespisning, något som tidigare saknades.

– Vi ville visa att det inte behöver vara alltför dyrt eller komplicerat att använda solenergi, säger Johanna Skytt.

Bra område för solenergi
Elina Järkil och Johanna Skytt bestämde sig tidigt för att göra sitt examensarbete utomlands och visste att de ville göra någonting som hade med solenergi att göra. Elina Järkil hade dessutom rest i Sydamerika tidigare och visste att det var ett bra område för att utnyttja solenergi.

– Eftersom det ligger väldigt nära ekvatorn är förutsättningarna för solenergi väldigt bra, berättar Elina Järkil.

Med hjälp av var sitt MFS-stipendium à 25 000 kronor från det SIDA-finansierade programmet Minor Field Studies kunde de genomföra examensprojektet i Colombia. De har också fått hjälp av Almi Företagspartner, Ångpanneföreningen, FN-föreningen i Falkenberg och Göran Sidéns 60-årsfond.

Workshoppar på skolor
Johanna Skytt och Elina Järkil hade två huvudmål med sitt examensarbete. Det ena var att installera solvärmesystemet som ger varmvatten till både matbespisning, handfat och dusch på förskolan i Timbio i Colombia. Det andra var att sprida kunskap om solenergi och förnybar energi genom att hålla workshop på en grundskola och ett universitet på orten.

– Förhoppningen är att detta ska ge ringar på vattnet så att de kan bli inspirerade att använda sig mer av förnybar energi, säger Johanna Skytt och berättar att de fick mycket positivt gensvar från alla som de träffade under tiden som de arbetade med projektet.

– Vi är väldigt stolta över att vi – med hjälp av alla fantastiska människor – lyckades ro det här i land. Att det nu finns en solvärmeanläggning där som fungerar, säger Elina Järkil.

Careergate är Högskolans nya karriärportal för studenter
I samband med Utexpo lanseras även Högskolan i Halmstads nya jobb- och karriärportal, HH CareerGate. Studenter som registrerar sig i portalen får tillgång till erbjudanden om jobb, examensjobb, uppsatser, praktik- och traineeplatser i Sverige och utomlands. Jobb- och karriärportalen är ett samarbete mellan Högskolan i Halmstad, Halmstads studentkår och Graduateland, Europas största karriärnätverk.

Studentambassadörerna Viktor Pettersson, Joakim Östergaard, Anna Malmberg, Li Wigby samt projektledare för Högskolans karriärcentrum Annika Lindhe, fanns på plats för att presentera den nya jobb- och karriärportalen HH CareerGate.

– Jobbportalen är en bro och ett komplement till Högskolans övriga kanaler och mötesplatser mellan studenter och arbetslivet. Vi vill helt enkelt underlätta för studenterna och arbetsgivarna att hitta varandra, förklarar Annika Lindhe som är projektledare för Högskolans karriärcentrum.

Text och bild: LINDA LUNDELL

Carolin Karlsson, Mira Lindgren, Erica Grimberg och Isabell Emanuelsson (saknas på bild), webbdesignprogrammet, har tagit fram "Geometrilådan" – ett webbaserat matematikspel för fjärdeklassare med inriktning på geometri.

TIDER UTEXPO:
Torsdag 24 maj
Kl. 13–15

Fredag 25 maj
Kl. 10–16
Kl. 11 invigningstal
Kl. 13 stipendieutdelning

Lördag 26 maj
Kl. 10–14

PLATS:
Högskolehallen, hus I, Högskolan i Halmstad.

Ordförande för Utexpo Leo Karlsson Forsberg och Tobias Johannesson var mycket nöjda med årets Utexpo som i år slår rekord när det gäller antal utställare.
Linus Ståhl, CAD-tekniker, har via examensprojektet Quickrelease tagit fram en funktion som gör att man kan ta loss hjulen på en rullstol med växel i.
Under fredagens Utexpo fick Högskolan i Halmstad besök av 80 niondeklassare från Veingeskolan. Bild: FILIP DAHLQVIST
Sidan uppdaterad 2012-05-25