Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-10-31. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-10-31

Nationell konferens på Högskolan i Halmstad om anpassad fysisk aktivitet

Under två dagar pågår just nu en nationell konferens på Högskolan i Halmstad om anpassad fysisk aktivitet. Bakom står SNAFA, som står för Svenskt nätverk för anpassad fysisk aktivitet, är riksomfattande och verkar för en ökad tillgänglighet till fysisk aktivitet för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Nätverket består i dag av cirka 400 medlemmar – varav ett 50-tal deltar under konferensen på Högskolan.

– Detta är en mötesplats för tankar och innovation, säger Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik på Högskolan i Halmstad, och tillika koordinator för och grundare av SNAFA.

Bland medlemmarna i SNAFA finns idrottslärare, idrottspedagoger, sjukgymnaster, specialister, forskare och fritidskonsulenter med flera. Syftet med nätverket, som grundades redan 1997, är att göra det lättare för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar att komma i kontakt med idrott, hälsa och träning i sin vardag.

– Forskningen visar på en minskad aktivitetsnivå bland barn och ungdomar med någon form av funktionsnedsättning. Detta är en mindre grupp i samhället som bland annat uppvisar en sämre hälsa jämfört med samma åldersgrupper utan funktionsnedsättning. Folkhälsoinstitutet konstaterade detta i en rapport 2008, säger Lars Kristén.

Det finns i dag fler svårigheter än möjligheter för den här gruppen människor att komma i kontakt med fysisk aktivitet, menar han.

Tydlig idé

Under den två dagar långa konferensen, som bär huvudtemat "anpassad fysisk aktivitet, inkludering, innovation och rörelse för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar", får deltagarna en inblick i hur SNAFA:s medlemmar inom olika områden jobbar. Huvudområden är skolan, sjukvården, idrottsrörelsen och fritiden. Bland annat håller Svenska handikappidrottsförbundet och dess lokala motsvarighet Hallands handikappidrottsförbund workshoppar där man visar upp olika former av handikappidrott. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Hallands idrottsförbund, SISU idrottsutbildarna, habiliteringen och fritidssektorn håller seminarier och föreläsningar inom ämnet.

– Det är precis detta som är grundidén med SNAFA och visar dess styrka och idé, att vi finns där barn och ungdomar kan få den första kontakten med idrotten och hälsan. Det kan vara inom sjukvården i skolan, i idrottsrörelsen eller på fritiden. Vi bygger samarbete över gränserna, menar Lars Kristén.

”Skett en tillbakagång”

SNAFA ingår även i dess Europeiska motsvarighet EUFAPA (European Federation of Adapted Physical Activity), samt det internationella nätverket IFAPA (International Federation of Adapted Physical Activity). Under senare år har man inom SNAFA lagt stort fokus på det internationella samarbetet, men har nu återvänt till det nationella planet. Orsaken till detta, säger Lars Kristén, är att nya rapporter visar på en negativ trend inom hälsa och fysisk aktivitet:

– Det har tyvärr skett en tillbakagång i Sverige som visar att människor med funktionsnedsättningar har en allt mindre aktivitetsgrad än andra i motsvarande ålder. Därför tycker vi det är viktigt att vi tar med oss de erfarenheterna vi har från vårt internationella nätverk och nu gör SNAFA:s arbete på hemmaplan ännu bättre.

Vilka är de största utmaningarna för SNAFA just nu som du ser det?

– Att vi fortsätter att utvecklas och att vi blir en självklar del i forskning och utveckling. Desto fler medlemmar vi når ut till i samhället desto större blir också den ”kritiska massan” som kan skynda på utvecklingen inom detta område. Bland annat är 50 studenter inbjudna till konferensen för att förhoppningsvis bli intresserade av vårt arbete och ta det med sig ut i sina framtida yrkesroller, säger Lars Kristén.

Lars Kristén hänvisar till våra nordiska grannländer Norge och Finland där liknande frågor har lyfts till utbildningsdepartementet – ett framtidsscenario som han hoppas ska ske även här.

– Vi har inte haft möjligheten att nå så högt med dessa frågor här i Sverige ännu. Vi har i princip inte alls haft några politikerkontakter än. Men när tid och resurser finns, är det ett självklart mål i vårt arbete, konstaterar Lars Kristén.

Text och bild: CHRISTER PERSSON

FAKTA

SNAFA:s idé bygger på

  • intresse och engagemang i arbetet med barn- och ungdomar med funktionshinder
  • samarbete – att ta emot och sprida kunskap
  • samhällsnytta – ge styrka och gemenskap när det gäller att verka utåt i samhället
  • samverkan mellan olika kunskapscentra, universitet och högskolor
  • mångfald i inriktningar mot barn- och ungdomar med funktionshinder

”Vi bygger ett samarbete över gränserna”, säger Lars Kristén, universitetslektor i pedagogik på Högskolan i Halmstad, om det nätverk för anpassad fysisk aktivitet som han är koordinator för: SNAFA.

Sidan uppdaterad 2012-10-31