Den här sidan är utskriven från Högskolan i Halmstads webbplats (www.hh.se). Texten uppdaterades senast den 2012-09-06. Besök webbplatsen om du vill vara säker på att läsa den senaste versionen.

2012-09-06

Ny forskargrupp fokuserar på innovationer i ett samhällsperspektiv

Hur uppstår innovationer i ett samhälleligt perspektiv? Vad har olika samhällsfaktorer för betydelse för innovationsutveckling? Det är några av de frågor som Högskolans forskargrupp, RISP, fokuserar på.
– Gruppen kommer också att uppmärksamma sociala innovationer, berättar Jörgen Johansson, forskningsledare för RISP.

RISP är en förkortning av Research on Innovation in a Societal Perspective och är i delar en ombildning av den tidigare forskargruppen RELL, Regionalt lärande och ledarskap.

– Flera forskare på Högskolan, speciellt inom arbetsvetenskap, har fokuserat på regionalpolitisk forskning och regional utvecklingsforskning kopplat till lärandefrågor. En annan gruppering är involverad i ett långsiktigt utvecklingsarbete tillsammans med Halmstads kommun rörande hållbar utveckling och stadsutveckling i östra Halmstad, berättar Jörgen Johansson.

Stark geografisk anknytning

Den geografiska anknytningen kommer att vara fortsatt stark i den nya forskargruppen. Gruppens forskningsinriktning har två huvudområden: det första handlar om innovationer i en samhällskontext.

– En gammal sanning inom innovationsteori är att innovationer inte bara uppstår genom teknik, ekonomi och produktutveckling, utan att också flera samhällsfaktorer påverkar. Innovationer framkommer i miljöer med exempelvis bra politiska förutsättningar och bra arbetsliv, social tillit, kulturell utveckling och jämställdhet, säger Jörgen Johansson.


Ingrid Svetoft, Mats Holmquist, Eivor Hoffert Pålsson och Jörgen Johansson är några av forskarna i den tvärvetenskapliga forskargruppen RISP. Bild: LINDA LUNDELL


Tvärvetenskapligt

Det andra huvudområdet fokuserar på sociala innovationer och entreprenöriella förhållanden i offentliga sammanhang. Det handlar om hur individer drivs av ett samhällsengagemang och vill utveckla socialt och ekologiskt hållbara innovationer.

RISP är en mång- och tvärvetenskaplig forskargrupp som i dagsläget består av ungefär 15 forskare inom bland annat arbetsvetenskap, statsvetenskap, sociologi, kulturgeografi, pedagogik, arkitektur och bygg. Organisatoriskt har gruppen sin hemvist i basmiljön CIEL, Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning.

​Intressanta frågeställningar

Ett exempel på projekt inom RISP är samarbetet med Halmstads kommun i det utvecklingsarbete som kommunen driver i de östra kommundelarna.

– Här finns många möjligheter att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i ett geografiskt område som är intressant på flera sätt, inte minst när det gäller sociala frågor, boende, trygghet, transport, trafiklogistik, miljöaspekter, och småföretagande, säger Jörgen Johansson och räknar upp en rad intressanta frågeställningar:

  • Hur ska medborgarna involveras i den framtida stadsplaneringen?
  • Hur beaktar man sociala aspekter i boendet?
  • Hur beaktas energibesparingar i boendet?
  • Hur ska man utveckla näringslivsverksamhet kopplat till boendet?

Forskningssamverkan

Inom forskargruppen finns planer på en ansökan till KK-stiftelsen om forskningsprojekt i samarbete med bland andra HFAB, Halmstad hamn AB och Länsförsäkringar Halland.

– Samproduktion i ett geografiskt område och en forskargrupp som ägnar så mycket kraft åt ett geografiskt område, det tror jag är unikt för Högskolan i Halmstad, säger Jörgen Johansson.

NATHALIE SJÖGREN TÖRHAGEN


I forskargruppen RISP ingår:

Margaretha Borgström, tekn.dr. byggteknik
Jonas Carlsson, universitetsadjunkt i sociologi
Helena Eriksson, Fil. dr. i sociologi
Kristina Gustafsson, Fil.dr etnologi
Agneta Hansson, Fil. dr i sociologi
Eivor Hoffert Pålsson, doktorand i sociologi
Bernd Hofmaier, professor i sociologi (arbetsvetenskaplig inriktning)
Mats Holmquist, Fil. dr i arbetsvetenskap (inriktning sociologi)
Anna Isaksson, Fil. dr. i sociologi
Jörgen Johansson, docent i statsvetenskap
Jan Karlsson, Fil. dr i pedagogik
Max Lundberg, universitetsadjunkt Industriell organisation och ekonomi
Frida Stranne, Fil dr. freds- och utvecklingsforskning
Ingrid Svetoft, arkitekt MSA, Tekn. dr, lektor i byggnadsekonomi med inriktning fastighetsförvaltning
Mikael Jonasson, docent i kulturgeografi och samverkanskoordinator HOS/EKS


Sidan uppdaterad 2012-09-06